06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

verweer gemeente Zuidplas

Overheidsgedonder verweer gemeente Zuidplas

verweer gemeente Zuidplas

Het verweer van de Gemeente Zuidplas is binnen : verweer gemeente

We hebben grondig het verweer van de Gemeente Zuidplas bestudeert en vinden een aantal zaken behoorlijk opmerkelijk:

RVS:2006:AY0347 zaaknummer 200507285/1 die het college aandraagt om artikel 6 ERVM uit de casus te houden is een uitspraak van de gemeente Ermelo inzake permanente bewoning. In 2006 voelde de rechterlijke macht nog niet zo de noodzaak om de rechtseenheid tussen de diverse rechtsgebieden in Nederland te bevorderen. Zo KON het dus gebeuren dat in 2006 in het bestuursrecht nog geoordeeld kon worden dat formeel de zaak goed dichtgetimmerd was door regels, procedures en wetjes. Door de in 2016 ingezette streven naar rechtseenheid moet een bestuursrechter niet alleen kijken of de regels wel goed gevolgd zijn maar ook een onderzoek doen of die regels wel juist zijn. Met andere woorden moet de rechter gaan kijken of het bepaalde in de gemeentelijke wetten wel in overeenstemming is met het bepaalde in het ERVM. Bij strafrecht en civielrecht is dit al redelijk standaard, in het bestuursrecht nog niet, maar zoals gezegd, daar wordt aan gewerkt door de rechterlijke macht.

Door het aanhalen van deze uitspraak schiet het college in de eigen voet. Want niet alleen is de uitspraak achterhaald door de werkelijkheid, het doet ook nog eens geen recht aan de na te streven rechtseenheid.

Grappig detail is overigens dat Harderwijk is gaan legaliseren in 2014 omdat deze gemeente begreep dat handhaven geen adequate oplossing is en gedoemd is in cirkeltjes rond te blijven draaien. De gelegaliseerde parken hebben geen last van verloedering en criminaliteit.

De uitspraak RVS:2015:280  

Deze uitspraak haalt het college aan om aan te tonen dat er eerder uitgesproken is dat er goed gehandhaafd is ondanks dat er geen handhavingsuitvoeringsprogramma’s zijn opgesteld tussen 1994 en 2010. Dit is een uitspraak van vóór de publicatie van het rapport

Uit de rapportage blijkt dat niet alleen er geen handhavingsuitvoeringsprogramma’s zijn opgezet, maar ook vrij veel zeer relevante documenten niet meer te traceren zijn waardoor de geloofwaardigheid dat dit echt gebeurt is nogal discutabel wordt. Daarnaast is de conclusie dat het college nagenoeg alle vergunningen kwijt is

RVS:2016:2297

Deze casus is ook aangehaald om aan te geven dat rechters in het verleden hebben geoordeeld dat het niet hebben van handhavingsuitvoeringsprogramma’s niet betekend dat er niet goed gehandhaafd is. Met deze casus is meer aan de hand. Hier ging het onder andere ook om een stippenkaart die zoek is bij de gemeente. De stippen op de kaart gaven de kavels aan met een perceelsgebonden gedoogbeschikking. De archivering was alleen zoek. Nu met het uitkomen van het rapport, kan deze meneer zich gaan beraden op een herzieningsverzoek.

Buiten dat het natuurlijk heel vreemd is dat een gemeente niet hoeft te voldoen aan formaliteiten zoals het opstellen van een handhavingsuitvoeringsprogramma om te gaan handhaven ben ik bang dat als “mijn” casus uiteindelijk bij het Europees Hof behandeld gaat worden de gemeente (en de twee rechters die dit uitgesproken hebben) best wel een tik op de vingers gaan krijgen.

Onder de kop belang heeft het college deze uitspraak aangehaald RVS:2010:BL8713  deze uitspraak haalt het college aan om aan te tonen dat ik wist waar ik aan begon en dat het eigen schuld is dat ik nu dwangsommen opgelegd krijg. Dat ik mag wonen in mijn woning is nog niet helemaal doorgedrongen, maargoed. Wat het met het belang van doen heeft begrijp ik evenmin niet. Dit is een uitspraak van de gemeente Zaanstad en gaat over een uitbouw van een reguliere woning.

Met uitspraak RVS2012:bw5957 beoogd het college aan te tonen dat de verkoop van mijn woning niet hoeft. In het verzoekschrift heb ik al aangetoond dat dit wel moet omdat deze gemeente vind dat als je er bent, er ook woont. Zuidplas hanteert een begunstigingstermijn van 6 maanden. De gemeente Epe hanteert een begunstigingstermijn van 26 maanden. In mijn beroepsschrift heb ik gevraagd (stel dat ik in het ongelijk gesteld wordt) om een begunstigingstermijn die maatschappelijk en sociaal aanvaardbaar is. 26 maanden komen in de buurt.

Daarnaast is Epe nog steeds aan het handhaven en heeft niet gelegaliseerd. Criminele parken die verloederd zijn en een gemeente die niet meer weet hoe dit op te lossen ala Zundert is het gevolg, precies zoals ik in het beroepsschrift betoog.

RVS:2003:AN7996 wordt ook aangehaald om aan te tonen dat in 2003 de rechtbanken de rechtseenheid nog niet zo belangrijk vonden. Dat deze uitspraak derhalve achterhaald is door de ingeslagen weg met betrekking tot de rechtseenheid staat vast. Harderwijk is per 2014 gaan legaliseren en heeft nu vitale vakantieparken.

Resumé: van de drie bestuursrechtsuitspraken die aangehaald zijn kunnen we constateren dat die mijn beroepsschrift ondersteunen. Twee zijn gaan legaliseren en hebben vitale parken (Ermelo en Harderwijk) een is blijven handhaven en zit met verloedering en criminaliteit. Het college heeft niet begrepen dat artikel 6 ERVM erbij gehaald is om ervoor te zorgen dat er een gedegen onderzoek komt naar de overtreding van artikel 8 ERVM en dat daarbij niet kan worden teruggevallen op “het staat in de wet/regels/ect.ect.) maar dat er daadwerkelijk goed onderzoek gedaan moet worden of het belang goed afgewogen is.

We gaan het meemaken.

 

 

 

 

Deel dit bericht: