06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

De Stichting Gedonder Groep

Overheidsgedonder De Stichting Gedonder Groep

De Stichting Gedonder Groep

De Stichting Gedonder Groep is 21 september 2016 van start gegaan. Onder de stichting hangen twee werkgroepen en wel de groep Overheidsgedonder die alle overheidszaken op zich neemt en de groep Deurwaardersgedonder die alle deurwaarderszaken op zich neemt.

De Stichting stelt zich als doel dat iedere Nederlander in staat moet zijn diens eigen onmin met een overheidsorgaan in rechte te beslechten. Dit doel komt voort uit een voortdurende uitkleding van de gesubsidieerde rechtsbijstand en het bepaalde dat iemand die op 90% van het sociaal minimum zit in staat is om het griffierecht te betalen.

De rechtstaat dwingt ons burgers derhalve zich te verdiepen in hoe het recht werkt want met bovenstaande feiten is het halen van het recht voor veel Nederlanders niet meer mogelijk. De SGG zorgt ervoor dat er voldoende kennis is om mensen op weg te helpen, stelt werkplekken beschikbaar, formats beschikbaar, en alle mogelijke andere ondersteuning die men nodig heeft.

 

Overheidsgedonder richt zich voornamelijk op overheidszaken (bestuurszaken) Alle zaken waar men als burger mee te maken kan krijgen die te maken hebben met een besluit van een bestuursorgaan.

Deurwaardersgedonder richt zich op alle zaken die met deurwaarders te maken hebben. Deurwaarders die zich niet aan de wet houden richten schade aan bij een schuldenaar. Deurwaardersgedonder stelt zich op het standpunt dat die schade verhaald kan en moet worden en zet zich daar actief voor in.

Onderzoeken SGG voert ook ondezoeken uit, thans is SGG bezig met een tweejarig onderzoek waarbij alle bestuursrechtelijke uitspraken onder de loep genomen worden waarbij op verschillende criteria gerapporteerd gaat worden.

Onder de burgers leeft vooral het idee dat procederen geen zin heeft omdat je het toch nooit wint van de overheid. SGG onderzoekt daarom of dit echt zo is. Spreken rechters inderdaad krom als het over overheidszaken gaat? Eind 2018 weten we dit.

 

 

Deel dit bericht: