06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Uw zaak uit handen geven

Overheidsgedonder Uw zaak uit handen geven

Uw zaak uit handen geven

P1013758

Uiteraard kunnen wij uw zaak ook voor u voeren. U kunt ervan uitgaan dat als u uw zaak bij ons onder brengt dat wij uw zaak behartigen alsof het ons eigen probleem is. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden maar omdat wij hier met juristen werken zijn de kosten beperkt. Wij hebben geen duur kantoor, geen dure medewerkers en doen alles low budget waardoor de kosten voor u minimaal blijven, maar u bent wel verzekerd van een team hele enthousiaste pitbull mentaliteit hebbende juristen die door gaan tot juridisch alle gaten gedicht zijn.

 

In de volgende zaken heb je geen verplichte advocaat nodig:

 • Alle arbeidszaken (bv. ontslag, pensioen, verlof, loon, werkgeversaansprakelijkheid)
  • Alle ambtenarenzaken (bv. aanstelling, pensioen, verlof, bezoldiging)
  • Alle sociale zaken (bv. ww, zw, bijstand, aow, wia, wajong)
  • Alle bestuurszaken (bv. vergunningen, bestemmingsplan, studiefinanciering)
  • Alle vreemdelingenzaken (bv. verblijfsvergunning, mvv, naturalisatie)
  • Alle strafzaken (bv. overtreding, misdrijf, economisch delict)
  • Alle huurzaken (bv. ontruiming, huurverhoging, gebreken, schade)
  • Alle huurkoopzaken (bv. aandelenlease-zaken)
  • Alle pachtzaken (bv. teeltpacht, reguliere pacht)
  • Alle consumentenzaken tot 25.000 euro (bv. ondeugdelijk product, koopcontract)
  • Alle geldvorderingen tot 25.000 euro (bv. geldlening)
  • Alle (letsel)schadezaken tot 25.000 euro (bv. schadevergoeding, smartengeld)
  • Alle schuldsaneringszaken (bv. minnelijk traject, WSNP)
  • Alle fiscale zaken (bv. aanslagen, toeslagen, ontheffingen)

Onze juristen hebben allemaal een eigen uurtarief, voor informatie stuur een email naar info@overheidsgedonder.nl

 

Deel dit bericht: