06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Professionals

Overheidsgedonder Professionals

Professionals

Als professionele schuldhulpverlener heeft u niet altijd de tijd om stil te staan bij de vraag of een deurwaarders-vordering wel terecht is en of de juiste procedures wel gevolgd zijn. Regelmatig heeft u te maken met incassobedrijven die zich niet houden aan de afspraken die de overheid met deze beroepsgroep gemaakt heeft.

Als een deurwaarder  beslag legt op rekeningen op de dag dat het loon/uitkering  gestort wordt, of toch op meerdere banken beslag legt op de zelfde dag of beslag legt op belangrijke maar onverkoopbare spullen wat moet u dan? Zeker als de deurwaarder maar niet reageert op uw brieven.  Dan lijdt uw cliënt schade, want ga maar vertellen aan de andere schuldeisers dat u de gemaakte afspraken niet na kunt komen.

Stap 1: Onderzoek waar en wat er allemaal verkeerd gegaan kan zijn, Stap 2 is een klacht neerleggen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders indien uit onderzoek blijkt dat er fouten gemaakt zijn en Stap 3 is dan het deurwaarderskantoor dagvaarden voor de schade.

Het is wel een traject dat tijd nodig heeft het kan ruim een jaar in beslag nemen, maar het is wel de moeite waard. Niet alleen wordt de deurwaarder gecorrigeerd in zijn gedrag, maar ook uw cliënt kan vergoed worden voor de schade. En een ding weet u zeker, dit gaat deze deurwaarder nooit meer doen bij cliënten van u.

Wat kunnen wij u aanbieden:

Webinars

Elke laatste vrijdagmiddag van de maand 13:00-17:00

Elke eerste maandagavond van de maand 19:00-22:00

 

Wat doen we bij deze webinars?

  • Wij bespreken de uitspraken van de afgelopen maand gedaan door de Tuchtrechter
  • Wij bespreken nieuwe wetgeving omtrent deurwaarders en incasso
  • Wij behandelen casussen

 

Wat kost deelname aan de webinars?

  • Eenmalige proefdeelname € 10,-
  • Eenmalige proefdeelname documentatie € 25,-
  • Abonnement 6 mnd €   50,–
  • Abonnement 6 mnd incl. documentatie €  125,–
  • Abonnement 12 mnd €  100,–
  • Abonnement 12 mnd incl. documentatie €  250,–

 

Documentatie bestaat uit de te behandelen uitspraken en de onderliggende wetteksten. De documentatie wordt ongeveer drie dagen voor aanvang van het webinar toegestuurd op de door u aangegeven wijze, maar bij voorkeur via Email

 

Tevens kunnen wij voor een aantrekkelijk tarief de procedures voor u voeren.

 webinar-eenmalige-proefdeelname

Deel dit bericht: