06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Bestuursrecht

Overheidsgedonder Bestuursrecht

Bestuursrecht

Heel veel mensen weten niet dat je in het bestuursrecht geen advocaat nodig hebt. Men weet over het algemeen wel dat je tegen een besluit bezwaar in kan dienen, maar niet wat je moet doen als dit bezwaar afgewezen wordt. Men weet ook niet dat er termijnen zijn waarbinnen een overheidsorgaan moet besluiten en zelfs dat er dwangsommen gaan lopen als een overheidsinstelling niet op tijd besluit.

Overheidsgedonder helpt je met het voeren van de procedures en hebben een handige tool ontwikkeld zodat je zelf makkelijk bij kan houden wat je wanneer moet doen. Het is namelijk wel zo dat je de formele kant goed moet doen. Als een burger een komma vergeet in het formele gebeuren dan is de kans groot dat er een “niet ontvankelijk” beluit van de rechter komt omdat je de procedure net niet goed gedaan hebt.

In onze ogen heeft procederen ALTIJD zin. Verloren heb je immers toch al bij het afwijzen van het besluit. In het ergste geval is een rechter het met de overheidsinstantie eens en ben je slechts de griffiekosten kwijt (die variëren tussen de 75 en 150 euro) In het gunstigste geval is de rechter het met jou eens en dan krijg je al je kosten vergoed van de tegenpartij.

Tijdens de webinars leer je de tips and tricks want stoeien met de overheid is iets anders dan stoeien met de buurman en dan vooral omdat in het bestuursrecht de burger de bewijslast heeft. Een overheid kan vinden dat jij iets doet wat niet mag en jij moet maar bewijzen dat het niet zo is. Ambtenaren worden van huis uit geloofd door een rechtbank, ook al liegen ze dat het gedrukt staat. Het bestuursrecht heeft dus een iets andere benadering nodig dan de zaken waarbij de eiser moet bewijzen.

Met een lidmaatschap kunnen wij samen de strategie uitzetten, samen kijken wat het handigst is, samen alle stukken opstellen zodat jij jouw proces kan voeren.

 

In de volgende zaken heb je geen verplichte advocaat nodig:

 • Alle arbeidszaken (bv. ontslag, pensioen, verlof, loon, werkgeversaansprakelijkheid)
  • Alle ambtenarenzaken (bv. aanstelling, pensioen, verlof, bezoldiging)
  • Alle sociale zaken (bv. ww, zw, bijstand, aow, wia, wajong)
  • Alle bestuurszaken (bv. vergunningen, bestemmingsplan, studiefinanciering)
  • Alle vreemdelingenzaken (bv. verblijfsvergunning, mvv, naturalisatie)
  • Alle strafzaken (bv. overtreding, misdrijf, economisch delict)
  • Alle huurzaken (bv. ontruiming, huurverhoging, gebreken, schade)
  • Alle huurkoopzaken (bv. aandelenlease-zaken)
  • Alle pachtzaken (bv. teeltpacht, reguliere pacht)
  • Alle consumentenzaken tot 25.000 euro (bv. ondeugdelijk product, koopcontract)
  • Alle geldvorderingen tot 25.000 euro (bv. geldlening)
  • Alle (letsel)schadezaken tot 25.000 euro (bv. schadevergoeding, smartengeld)
  • Alle schuldsaneringszaken (bv. minnelijk traject, WSNP)
  • Alle fiscale zaken (bv. aanslagen, toeslagen, ontheffingen)

Deel dit bericht: