06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Onderzoeken

Overheidsgedonder Onderzoeken

Onderzoeken

Stichting Gedonder Groep voert ook onderzoeken uit. Een onlangs afgerond onderzoek is het onderzoek naar de vergunningverlening Recreatiewoningen Zuidplas. Dit onderzoek is afgesloten na een uitspraak van de Raad van State waar duidelijk in geformuleerd werd dat het aannemelijk is dat hetgeen overlegd was tijdens het hele proces, ook daadwerkelijk was wat er aanwezig is in de archieven van de Gemeente Zuidplas. rapportage-compleet


Per 1 januari 2017 start het onderzoek naar de rode draad in uitspraken, welke rechter neigt voordelig uit te speken voor een partij? Welke rechter gaat graag mee met welke advocaat https://www.overheidsgedonder.nl/2016/09/22/combinatie-advocaat-en-rechter-bepalen-winkans-rechtzaak/

Dit onderzoek gaat 2 jaar duren en zal van twee rechtbanken alle bestuursrechtelijke zaken volgen.

Deel dit bericht: