06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Arjen Looijmans, Juridisch adviseur

Overheidsgedonder Arjen Looijmans, Juridisch adviseur

Arjen Looijmans, Juridisch adviseur

In Nederland wordt een ieder geacht de wet te kennen maar er zijn zoveel wetboeken vol wetten dat het praktisch onmogelijk is, naast werk en privéleven, hieraan te voldoen.

Mijn naam is Arjen Looijmans. Ik ben juridisch adviseur.

Na 20 jaar bij de politie werkzaam geweest te zijn in de basis politiezorg en enkele jaren bij de recherche werd het voor mij tijd iets anders te gaan doen.

Ik begon in te zien dat de rechtstaat waarin wij in Nederland leven door regelgeving onderuit gehaald wordt. Door samenweefsel van verdichtsels, listige kunstgrepen, bedreigingen, inboezemen van angst, machtsmisbruik, dwang, diefstal en zelfs berovingen zorgen de verschillende (semi) overheidsinstanties zoals belastingdiensten, CJIB, politie, gerecht- en belastingdeurwaarders en incassobureau’s dat u bij uw recht wordt weggehouden.

Op grote schaal wordt door deze instanties het fundamenteel recht van ons mensen geschonden, het fundamenteel recht van onze soevereiniteit en vrijheid dat in internationale wetten, internationale verdragen, de Nederlandse grondwet, het Nederlands strafrecht en het burgerlijk wetboek is gegarandeerd.

Dit inzicht verkreeg ik doordat ik de wet begon te bestuderen en diverse bezwaar, beroeps-procedures en rechtszaken heb gevolgd en doorlopen.

Zodoende ben ik nu werkzaam als juridisch adviseur met als hoogste doel het herstellen van die rechtstaat in het algemeen en ieders verbindend belang. Dit doe ik door u bij te staan met raad en daad (het opstellen van uw brieven, het doen strafrechtelijke aangifte, ed.) in meningsverschillen en conflicten mbt de bovengenoemde instanties t/m de rechtbank en indien nodig zelfs tot aan het ICC strafhof in Den Haag aan toe.

 

 

 

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact

Deel dit bericht: