06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Tag: pgb

Verboden delegatie aan college

Nieuws

Verboden delegatie aan college

Posted By Kim Wittop-Koning

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 17 mei 2017 dat in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015, ten onrechte is bepaald dat het college nadere regels kan stellen over de hoogte van het pgb en het vaststellen van het pgb.

Read More
PGB Houders opgelet, bij ontslag zorgverlener transitievergoeding verschuldigd!

Nieuws

PGB Houders opgelet, bij ontslag zorgverlener transitievergoeding verschuldigd!

Posted By Kim Wittop-Koning

PGB
Sinds het midden van de jaren ’90 kennen wij in Nederland de mogelijkheid voor chronisch zieken en gehandicapten om gebruik te maken van een zogenoemd ‘Persoonsgebonden Budget’ (PGB). Zij kunnen met dit budget zelf zorg inkopen. Het PGB is een alternatief voor de reguliere

Read More
Minderjarige ontvanger pgb niet meer aansprakelijk voor schuld

Nieuws

Minderjarige ontvanger pgb niet meer aansprakelijk voor schuld

Posted By Kim Wittop-Koning

Ontvangers van een persoonsgebonden budget (pgb) worden in de toekomst niet meer opgezadeld met een schuld als die is ontstaan toen zij minderjarig waren.

In plaats daarvan wordt hun meerderjarige vertegenwoordiger verantwoordelijk, schrijft demissionair

Read More
Bewindvoerder is verantwoordelijk voor verantwoording van een persoonsgebonden budget

Nieuws

Bewindvoerder is verantwoordelijk voor verantwoording van een persoonsgebonden budget

Posted By Kim Wittop-Koning

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 maart 2017 dat het aan appellante verleende persoonsgebonden budget (pgb) een aan haar toebehorend vermogensbestanddeel is dat onder het ingestelde bewind valt. Het beheren ervan behoort tot de taak van de bewindvoerder. Het stond

Read More
Van Rijn start nieuwe uitvoeringsorganisatie pgb

Nieuws

Van Rijn start nieuwe uitvoeringsorganisatie pgb

Posted By Kim Wittop-Koning

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat een nieuwe publieke organisatie in het leven roepen, die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget op zich gaat nemen. De organisatie moet worden aangestuurd door de gemeenten en de zorgkantoren.

Publiekrechtelijke organisatie
Read More

VWS liet doelbewust pgb geld overmaken naar fraudeur

Nieuws

VWS liet doelbewust pgb geld overmaken naar fraudeur

Posted By Kim Wittop-Koning

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) liet doelbewust zorggeld overmaken naar een fraudeur. Een zorgondernemer kon geld blijven declareren voor een patiënt die al was overleden. Ook ging geld naar rekeningen in Bulgarije of Roemenië, terwijl de mensen voor wie het geld gedeclareerd werd, onbekend waren.
Read More

Problemen met uitbetalingen PGB in  2015, dan heeft u recht op compensatie!

Nieuws

Problemen met uitbetalingen PGB in 2015, dan heeft u recht op compensatie!

Posted By Kim Wittop-Koning

In 2015 is de betaling van het pgb veranderd: budgethouders ontvingen niet langer geld op hun rekening. Als gevolg van deze verandering zijn in 2015 zorgverleners niet altijd op tijd betaald. Door de problemen is hinder, stress en ongemak ontstaan bij budgethouders en hun zorgaanbieders.

Read More
Wettelijk systeem voor de verlening, verantwoording en vaststelling van een pgb

Nieuws

Wettelijk systeem voor de verlening, verantwoording en vaststelling van een pgb

Posted By Kim Wittop-Koning

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraken van 14 december 2016 hoe het wettelijk systeem voor de verlening, verantwoording en vaststelling van een persoonsgebonden budget (pgb) op grond van de Regeling subsidies AWBZ (Rsa) moet worden begrepen.
Het zorgkantoor verleent de verzekerde een

Read More
  • Reacties uitgeschakeld voor Wettelijk systeem voor de verlening, verantwoording en vaststelling van een pgb
  • over 5 years ago