06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Tag: UWV

Lijstje tips juridisch adviseur: ‘Ga nooit alléén naar de keuringsarts van het UWV’

Nieuws

Lijstje tips juridisch adviseur: ‘Ga nooit alléén naar de keuringsarts van het UWV’

Posted By Kim Wittop-Koning

Bij het aanvragen van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid is het gesprek met de verzekeringsarts van het UWV heel belangrijk. Veel mensen beseffen dat niet, meldt het UWV ons aan het begin van ons onderzoek naar keuringen wegens arbeidsongeschiktheid.
We komen in contact met juridisch adviseur John

Read More
Belastingschuld door verkeerde loonheffingskorting UWV

Nieuws

Belastingschuld door verkeerde loonheffingskorting UWV

Posted By Kim Wittop-Koning

Mensen met meerdere uitkeringen kunnen onverwachts verrast worden door een belastingaanslag van €1.000 tot €2.000, als het UWV de loonheffingskorting verkeerd toepast. De ombudsman onderzocht na meerdere klachten hoe het UWV in die gevallen de loonheffingskorting toepast. De ombudsman concludeert dat het UWV de organisatie

Read More
Rekenkamer: UWV biedt werkzoekenden niet altijd juiste hulp

Nieuws

Rekenkamer: UWV biedt werkzoekenden niet altijd juiste hulp

Posted By Kim Wittop-Koning

Werkzoekenden krijgen niet altijd de juiste hulp bij de begeleiding naar een baan. De uitvoeringsorganisatie UWV moet die taak uitvoeren, maar slaagt daar nog niet goed in.
Ook heeft de instantie de opsporing van fraude en misbruik bij uitkeringen nog niet op orde, concludeert de

Read More
  • Reacties uitgeschakeld voor Rekenkamer: UWV biedt werkzoekenden niet altijd juiste hulp
  • over 4 years ago
Re-integratie zieke medewerker per 1 januari van UWV naar gemeente

Nieuws

Re-integratie zieke medewerker per 1 januari van UWV naar gemeente

Posted By Kim Wittop-Koning

Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van (ex-)werknemers die na afloop van een dienstverband ziek uit dienst gaan en vallen onder de gemeentelijke doelgroep. Nu ligt deze taak nog bij UWV. Hoe zit dat precies?
In de Participatiewet is vastgelegd dat

Read More
  • Reacties uitgeschakeld voor Re-integratie zieke medewerker per 1 januari van UWV naar gemeente
  • over 5 years ago