06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Tag: advies

Tjeenk Willink: Hoe geloofwaardig is de Overheid?

Nieuws

Tjeenk Willink: Hoe geloofwaardig is de Overheid?

Posted By Kim Wittop-Koning

Bijlage bij eindverslag informateur Tjeenk Willink
1
Over de uitvoerbaarheid en uitvoering van nieuw beleid (regeerakkoord)
of:
Hoe geloofwaardig is de Overheid?
Met het aantreden van een nieuw kabinet wordt een nieuwe beleidsagenda van kracht, die richtsnoer wil zijn voor bewindslieden en de basis vormt

Read More