Verslag zitting 17 augustus 2017 permanente bewoning Zuidplas.

zaak permanente bewoning Zuidplas

verweer gemeente Zuidplas

Op de zitting van 17 augustus 2017 onder leiding van mr. Waterbolk is voor de aftrap deze pleitnota voorgelezen:
In het verweer van de gemeente worden drie arresten van de Raad van State aangehaald uit 2003,