06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Tag: huisvredebreuk

Over huisvredebreuk en bordjes met ‘verboden toegang’

Nieuws

Over huisvredebreuk en bordjes met ‘verboden toegang’

Posted By Kim Wittop-Koning

In het Wetboek van Strafrecht zijn twee bepalingen opgenomen die hiermee verband houden: artikel 138 stelt de zogenoemde huisvredebreuk strafbaar, artikel 461 richt zich op (verboden) toegang tot andermans grond. Huisvredebreuk is een ernstiger feit en geldt als een misdrijf, schending van artikel 461 een

Read More