06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Bertus Zuidema, oud politieman, doet een boekje over het OM open

Overheidsgedonder Nieuws Bertus Zuidema, oud politieman, doet een boekje over het OM open
Bertus Zuidema, oud politieman, doet een boekje over het OM open

Nieuws

Bertus Zuidema, oud politieman, doet een boekje over het OM open

Posted By Kim Wittop-Koning

De stichting Gedondergroep gaat de verhalen van Bertus Zuidema op de voet volgen en publiceren.

Hier alvast deel 1

 

Hallo Allen,

Mijn naam is Bertus Zuidema, oud 69 jaar, wonende te Haren Groningen en oud politieambtenaar en oud Districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Ik ben getrouwd met Janny de Vrij en heb 3 kinderen en 6 kleinkinderen.

Ik was bezig om een boek te schrijven n.a.v. een conflict welke ik in het verleden heb gehad met Justitie Groningen en wat mij mijn baan heeft gekost. Ik heb ervoor gekozen om dit verhaal nu in gedeelten te delen via facebook. Dit is dan publicatie no. 1.

Om te beginnen wil ik aanvangen met een levensbeschrijving welke aanvangt in mijn geboorteplaats Grootegast. Dan wil ik iets schrijven over mijn politieopleiding en mijn aanstellingen in de politiekorpsen van Vlaardingen en Haren en wat ik daar als bijzonderheden heb meegemaakt. Daarna ga ik over naar de Dierenbescherming.

Als beroepsinspecteur van de Dierenbescherming, met alle wettelijke bevoegdheden, werd mij door een aantal Officieren van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) Groningen dit specialistische en vaak moeilijke werk onmogelijk gemaakt, dit in opdracht van de toenmalige landelijke beruchte en beroemde Hoofdofficier van Justitie, Mr. Daverschot, omdat hij het welzijn van dieren een absolute prioriteit nul vond en daar geen dubbeltje meer aan wilde besteden. Hij vond ook dat ik teveel zaken aanbracht. In de provincies Friesland en Drenthe speelde dit bij die OM’s totaal niet, deze waren juist heel positief naar dierenwelzijn toe en van hen kreeg ik zelfs extra steun en alle medewerking.

Deze Hoofdofficier Daverschot speelde in diezelfde periode ook een zeer dubieuze rol in de zaak Lancee. Oud collega en zeden-rechercheur Liekel Faber uit Grootegast weet daar alles van. Lancee was een politieman op Schiermonnikoog die, achteraf gebleken, onterecht werd verdacht van incest met zijn dochter. Deze hele tragische affaire heeft ertoe geleid dat deze Hoofdofficier met zijn drammerigheid en despotisch gedrag vele foute beslissingen heeft genomen, die er tevens toe hebben geleid dat er zowel bij de politie Groningen als bij de gemeente Groningen koppen zijn gevallen. Zelfs de ernstige Oosterparkrellen waren een uitvloeisel van deze soap.

Echter, omdat het mijn beroep was, ging ik onverminderd door met mijn dierenbeschermingswerk en moest ik gezien het grote aanbod toch regelmatig een beroep doen op het Openbaar Ministerie van Groningen, hetgeen wettelijk is voorgeschreven. Dit werd dus niet op prijs gesteld waarna ik doelbewust door meerdere Officieren ernstig werd tegengewerkt en vernederd. Oh, wacht maar even, dat mannetje van Zuidema wil niet luisteren, dan regelen wij het wel even.

Dit heeft in meerdere zeer ernstige grootschalige verwaarlozingen geleid tot ernstig blijvend onnodig mensen- en dierenleed en onnodig sterven van vele honderden dieren, vaak landbouwhuisdieren. Van meerdere grootschalige gebeurtenissen zal ik uitgebreid verslag doen. Ikzelf ben er tenslotte ook aan onderdoor gegaan, ondanks vele bezoeken aan een psychologe. Een dergelijke strijd win je gewoonweg niet.

Tegenwoordig schrijft iedereen maar een boek en weet ik dus niet of ik een uitgever kan vinden danwel of een dergelijk boek zal worden gelezen. Het is namelijk mijn bedoeling dat zoveel mogelijk mensen dit schandaal onder ogen krijgen en daarom breng ik het nu in kleine leesbare hoofdstukken uit op facebook. Nu ben ik totaal geen man voor dit soort media omdat het mijn interesse niet had. Echter mijn schoondochter en dochter hebben mij e.e.a. uitgelegd en mij geadviseerd om het op deze wijze te doen.

Ik wil beginnen met in het eerste hoofdstuk mijn komaf te beschrijven om vervolgens meerdere interessante anekdotes uit mijn politietijd te benoemen. Hierin geef ik details weer die bijzonder waren en die niet iedere politieman of vrouw heeft meegemaakt.

Daarna wil ik uit die zeer heftige dierenbeschermingsperiode meerdere zaken aanhalen die bijzonder waren en die heel weinig onder de normale bevolking van Nederland bekend waren, omdat het vaak uit het zicht gebeurt.

Toch zijn er ook van die zaken die iedereen in die omgeving wel wist, maar waar tot dan toe niets aan gedaan werd door de overheid, met name de toenmalige AID maar ook niet door de politie, terwijl men vaak wel de wetenschap had wat zich daar al tijden afspeelde en ook nog eens de wettelijke plicht had om daar iets tegen te doen. Dierenleed had bij deze instanties nu eenmaal niet die interesse die er eigenlijk wel moet zijn. Vele van deze opsporingsambtenaren eigenden zich namelijk zelf het recht toe om dieren maar te laten lijden en lieten situaties vaak maar zo, zelfs al waren deze erg schrijnend.

Op bedoelde adressen speelde zich niet alleen veel dierenleed af, maar was er veel meer aan de hand zoals b.v. drank-, huwelijks-, geestelijke- en financiële problemen. Meer dan de helft van mijn tijd was ik kwijt om hierin te bemiddelen, omdat niemand anders dat verder deed.

Meerdere keren heb ik zodanig op mensen kunnen inpraten en hen daadwerkelijk bij kunnen staan, dat ze afzagen van zelfmoord. Ook verbeterde met persoonlijke begeleiding de situatie vaak aanzienlijk. Echter waren er ook van die structurele gevallen waar geen land mee te bezeilen was. In die gevallen had ik justitie meer dan nodig en helaas kreeg ik die medewerking van het OM in Groningen dus niet..

Ik hoop dat ik door dit schrijven veel mensen kan bereiken, zodat men kan ervaren hoe onfair en onbetrouwbaar een overheidsinstelling als het Openbaar Ministerie in elkaar kan steken. Maar ook dat diereninspectiewerk toch wel belangrijk is. Ik wil jullie daarom dan ook verzoeken om het zoveel mogelijk te delen.

Met een vriendelijke groet,
Bertus Zuidema, oud politie-ambtenaar en oud Districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Deel dit bericht:

Tagged

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.