06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Opnieuw meer huishoudens in langdurige armoede

Overheidsgedonder Nieuws Opnieuw meer huishoudens in langdurige armoede
Opnieuw meer huishoudens in langdurige armoede

Nieuws

Opnieuw meer huishoudens in langdurige armoede

Posted By Kim Wittop-Koning

De groep huishoudens die minstens vier jaar van een laag inkomen moet rondkomen, is verder gegroeid. In 2016 leefden 224.000 huishoudens langdurig in armoede.

Dat waren er vijftienduizend meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een woensdag gepubliceerd rapport.

In 2016 leefde 3,3 procent van alle Nederlandse huishoudens langdurig in armoede. In 2014 kwam dit aandeel nog op 2,7 procent uit. Dit komt vooral doordat meer huishoudens langere tijd moeten rondkomen van een bijstandsuitkering.

In 2016 hadden 590.000 huishoudens een laag inkomen. Dit komt neer op 8,2 procent. Het betrof ruim 292.000 minderjarige kinderen. Dit zijn er wel elfduizend minder dan een jaar eerder.

Voor 117.000 kinderen gold dat zij toen al vier jaar in een huishouden met een laag inkomen leefden. Dat waren er ongeveer evenveel als een jaar eerder. Ruim vier op de tien kinderen binnen deze groep groeien op in een eenoudergezin.

Laag inkomen

Het Centraal Planbureau verwacht dat het aandeel huishoudens onder de zogenoemde lage-inkomensgrens dit jaar zal dalen naar 7,9 procent.

In 2016 lag deze grens op 1.030 euro voor een alleenstaande, 1.370 euro voor een alleenstaande ouder met één kind en 1.940 euro voor een stel met twee kinderen.

In Rotterdam (15,3 procent), Groningen (14,7 procent) en Amsterdam (14,6 procent) was het risico op armoede het grootst. In het Gelderse Rozendaal was het aandeel huishoudens met een laag inkomen met 2,9 procent het kleinst.

Vluchtelinglanden

Verder meldt het CBS dat ruim de helft van de huishoudens met mensen afkomstig uit vluchtelinglanden in 2016 een inkomen onder de lage-inkomensgrens had. Dit is ruim zes keer zo veel als gemiddeld.

Onder huishoudens met een Eritrese migratieachtergrond is het aandeel huishoudens met een laag inkomen het grootst (83 procent). Bij huishoudens met een Syrische achtergrond is het aandeel ruim drie kwart en bij huishoudens met een Somaltische achtergrond 62 procent.

Zzp’ers

Daarnaast blijken zzp’ers van alle werkenden van 15 tot 75 jaar het grootste risico op armoede te lopen. In 2016 maakte 9,4 procent van de zzp’ers in die leeftijdscategorie deel uit van een huishouden onder de lage-inkomensgrens.

Onder zelfstandigen met personeel is het aandeel met 5,2 procent een stuk lager. Voor werknemers geldt dat 1,7 procent in een huishouden met een laag inkomen zit.

Zzp’ers die in deeltijd werken en zzp’ers in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca lopen een relatief hoog risico op armoede.

65-plussers

65-plussers hebben van alle leeftijdscategorieën het minst risico op armoede en langdurige armoede. Zodra mensen met een laag inkomen met pensioen gaan, verbetert hun financiële situatie vaak.

Met een volledig AOW-pensioen komen zij namelijk boven de lage-inkomensgrens uit. Ook hebben veel AOW’ers een aanvullend pensioen en inkomsten uit vermogen.

bron NU https://www.nu.nl/geldzaken/5090234/opnieuw-meer-huishoudens-in-langdurige-armoede.html?redirect=1

Deel dit bericht:

Tagged , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.