06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Een ieder wordt geacht de wet te kennen:

Overheidsgedonder Nieuws Een ieder wordt geacht de wet te kennen:
Een ieder wordt geacht de wet te kennen:

Nieuws

Een ieder wordt geacht de wet te kennen:

Posted By Kim Wittop-Koning

Een ieder wordt geacht de wet te kennen, wie kent dat zinnetje niet? Eigenlijk bepaald dit zinnetje dat wij (ingezetenen van Nederland) op de hoogte moeten zijn hoe de wet luid, en weten waar we dit kunnen vinden. Wetten die niet gepubliceerd zijn gelden niet. Dat is de vertaling in het simpel Nederlands.

Je kan je dus niet op een “wist ik niet” beroepen als je ergens iets fout hebt gedaan wat blijkbaar niet mocht, zoals bramen plukken of schuilen voor de regen in een parkeergarage

Ook als straatclown is het maken van een ballonnetje voor een BOA niet helemaal zonder gevaar.

Ooit hebben een paar wijze mannen (vrouwen mochten toen nog niet meepraten) besloten dat we de kernwaarden van de samenleving eens op papier moesten gaan zetten, heel simpel bestond dat uit: Niet doden, Niet stelen en Niet dwingen. De normen en waarden van de samenleving in een klein boekje zodat iedereen weet wat het opgelegde moraal diende te zijn in een bepaalde regio waar diegene woont.

In die paar eeuwen is die hele simpele gedachte, van laten we het eens op papier zetten, uitgegroeid tot een nooit meer te doorgronden samenstelling van mitsen, maren, alsdannen en watalsen die voor niemand meer enige houvast biedt op welk vlak van het recht dan ook.

Tijd om de overheid om opheldering te vragen, die zou het antwoord moeten hebben op de vraag hoeveel wetten/regels en verordeningen er nou eigenlijk zijn in Nederland, toch? Als je als burger moet weten wat er in de wet staat, dan kan je van een overheid tenminste verwachten dat men het aantal wetten/verordeningen/regels weet, ze hoeven ze niet allemaal te kennen, maar weten hoeveel is wel het allerminste:

Uw kenmerk is E3408163

Geachte mevrouw,

U heeft een e-mail gestuurd waarin u vraagt of u de aantallen van alle wetten kunt ontvangen. U geeft hierbij aan dat u ook wilt weten hoeveel AMvB’s en gemeentelijke wetten er zijn.

Ik beschik alleen over algemene informatie inzake de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Ik kan u niet aangeven hoeveel wetten er van elk soort wet zijn. Wel kan ik u aangeven dat wet- en regelgeving van de Rijksoverheid, evenals de gemeenten te vinden zijn op wetten.overheid.nl. U vindt tevens op deze website:

– verdragen;
– Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s);
– Koninklijke Besluiten (KB’s);
– ministeriële regelingen;
– beleidsregels en circulaires;
– regelingen zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s);
– regelingen publieke organisatie voor beroep en bedrijf;
– reglementen van de Staten-Generaal.

Via onderstaande link vindt u deze website:

http://wetten.overheid.nl/

Een overzicht van lokale wetgeving vindt u via onderstaande link:

http://zoekdienst.overheid.nl/ictu_website/CVDR/CVDRZoeken.aspx?searchtype=Simple&connection=CVDR

Ik hoop dat ik u hiermee op weg heb kunnen helpen. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via het contactformulier, bellen met 1400 of uw vraag stellen via @Rijksoverheid.

Met vriendelijke groet,

 

Naja, we weten in ieder geval waar we het kunnen vinden.

Deel dit bericht:

Tagged , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.