06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

SP zet vraagtekens bij hoge aantal boetes bijstandsgerechtigden

Overheidsgedonder Nieuws SP zet vraagtekens bij hoge aantal boetes bijstandsgerechtigden

Nieuws

SP zet vraagtekens bij hoge aantal boetes bijstandsgerechtigden

Posted By Kim Wittop-Koning

In de Gelderlander van 9 mei 2017 verscheen een stuk over het hoge aantal boetes aan bijstandsgerechtigden in Nijmegen in 2016. Deze boetes waren opgelegd omdat de verplichte maandelijkse formulieren verkeerd of onjuist ingevuld waren. In 2016 zijn er gemiddeld 47 boetes per maand uitgedeeld, terwijl dit er in 2015 nog 16 per maand waren. De SP-fractie is bezorgd over dit hoge aantal boetes, die opgelegd worden vanwege verkeerd of onjuist ingevulde formulieren. Gemeenteraadslid Maarten Sweep heeft namens de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om duidelijkheid hierover te krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen de bijstandsformulieren slecht begrijpen en daardoor niet correct invullen. In het coalitieakkoord van 2014 is afgesproken dat de gemeente inzet op meer voorlichting en begrijpelijkere formulieren. Dat het aantal boetes door onjuist ingevulde formulieren desondanks is gestegen roept vragen op bij de SP-fractie.

SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep: “Deze boetes zijn gemiddeld 436 euro, dit is ontzettend veel geld voor iemand die van de bijstand rond moet komen. Wij willen dat mensen die in Nijmegen in de bijstand zitten, en moeite hebben met het invullen van deze formulieren, vanwege laaggeletterdheid bijvoorbeeld, actief geholpen worden met het invullen hiervan. De administratieve bureaucratie in de bijstand is al lastig genoeg, dat mensen door onwetendheid nog verder de dupe worden van het systeem is absurd.”

De gestelde vragen:

 1. Het aantal boetes vanwege onjuist, of onvolledig ingevulde formulieren zou 593 betreffen, klopt dit?
 2.  Het zou hier boetes betreffen van gemiddeld 436 euro. Wat was de hoogste boete en wat was de laagste boete? Wat was de modale boete?
 3.  Betreft het hier boetes waarvan de Gemeente verplicht is deze op te leggen, vanwege dwingende voorschriften vanuit de participatie of fraude wet, of betreft het hier boetes waar de Gemeente Nijmegen zelf een keuze of bevoegdheid in heeft? Indien van beide categorieën sprake is hoe is dan de verhouding?
 4.  Heeft de Gemeente Nijmegen bij het opleggen van de boetes in alle gevallen het principe van hoor en wederhoor toegepast? Met ander woorden is de beboete bijstandsgerechtigde steeds gehoord alvorens de sanctie opgelegd is?
 5.  Heeft het College, met dagblad de Gelderlander, de indruk dat de vergrijpen vaak voortgekomen zijn uit onwetendheid en onbegrip en niet uit kwade wil.
 6.  Indien deze indruk niet gedeeld wordt waar is dit dan op gebaseerd?
 7. Indien deze indruk slechts gedeeltelijk gedeeld wordt hoe ligt dan deze verhouding van de opgelegde boetes?
 8. In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken: “We willen in Nijmegen onze klanten niet veroordelen tot een situatie zonder uitzicht op schuldenvrij zijn, maar mensen actief helpen om zich aan de regels te houden. Vanuit deze gedachte gaan we fors inzetten op meer en betere voorlichting. In onze contacten met klanten zijn we respectvol, hebben we oog voor de positie van de klant en adviseren we helder over wat wel en niet kan.” Is aan deze afspraak invulling gegeven, zo ja hoe, zo niet waarom niet?
 9.  Indien invulling gegeven is aan deze afspraak hoe is dan toch het hoge aantal boetes te verklaren?
 10. Wat heeft het college voor 2017 gedaan om het aantal opgelegde boetes vanwege onwetendheid of onbegrip te verlagen?
 11.  Wat is het college in deze verder nog van plan

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

 

Deel dit bericht:

Tagged , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.