06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Hof: Schadevergoeding is belast

Overheidsgedonder Nieuws Hof: Schadevergoeding is belast
Hof: Schadevergoeding is belast

Nieuws

Hof: Schadevergoeding is belast

Posted By Kim Wittop-Koning

Wie een schadevergoeding ontvangt op een bankrekening voor bijvoorbeeld opgelopen letsel tijdens een ongeval, kan niet het hele bedrag gebruiken voor de geleden schade. De Belastingdient pikt ook een graantje mee.

Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. In het hoger beroep heeft het Hof een uitspraak van de rechtbank bevestigd dat letselschadevergoeding op een bankrekening belast is als vermogen in Box 3.

In de zaak heeft iemand bezwaar gemaakt tegen een belastingaanslag van €32.574 uit inkomen uit werk en woning en €2.969 uit inkomen uit sparen en beleggen. Dit naar aanleiding van een aangifte met een bedrag van €93.350 aan bank- en spaartegoeden, hierin zijn ook letselschadevergoedingen opgenomen die de belastingplichtige heeft ontvangen na verschillende ongevallen.

Geleden schade

Deze persoon stelt dat de schadevergoedingen niet als vermogen mogen worden gezien omdat de bedragen bedoeld zijn om geleden schade en nog te lijden schade te dekken. Echter, de wet biedt geen ruimte om de schadevergoedingen buiten het inkomen uit sparen en beleggen te houden, stelt de inspecteur.

Ook de rechtbank heeft geconcludeerd dat de wet geen vrijstelling biedt voor schadevergoedingen. Het Hof bevestigt die conclusie en tekent aan dat het niet bevoegd is om te bepalen of dit redelijk is.

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

 

Deel dit bericht:

Tagged ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.