06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Recht op eerlijk proces in Grondwet opnemen gaat niet ver genoeg’

Overheidsgedonder Nieuws Recht op eerlijk proces in Grondwet opnemen gaat niet ver genoeg’
Recht op eerlijk proces in Grondwet opnemen gaat niet ver genoeg’

Nieuws

Recht op eerlijk proces in Grondwet opnemen gaat niet ver genoeg’

Posted By Kim Wittop-Koning

Frits Bakker pleit voor opheffen verbod toetsen wetten aan Grondwet

Het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet krijgt pas echt waarde als Nederlandse rechters wetten mogen toetsen aan de Grondwet. Dat zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De Tweede Kamer praat vandaag (woensdag 24 mei 2017, vanaf 14 uur) over aanpassing van de Grondwet.

Geplaatst op 24 mei 2017 om door Redactie van Rechtennieuws.nl

​Voorstellen kabinet

Het kabinet stelt voor het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter in de Grondwet op te nemen. Ook moet de bepaling ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten vóór artikel 1 komen te staan, als een algemene leeswijzer. Het kabinet reageert hiermee, na aandringen door de Eerste Kamer, op aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet (rijksoverheid.nl) uit 2010.

Fundamentele mensenrechten

Frits Bakker wijst er op dat de kabinetsvoorstellen in de praktijk pas echt iets uitmaken als het verbod voor rechters om wetten aan de Grondwet te toetsen  wordt opgeheven. Nederland is een van de weinige rechtsstaten ter wereld waarin rechters dat niet mogen. In de Grondwet staan fundamentele mensenrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht op leven. Nederlandse rechters mogen wetten alleen toetsen aan internationale verdragen.

Geen garantie

De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘De Rechtspraak pleit er al langer voor om het toetsingsverbod op te heffen. De rechter kan de overheid nu alleen via een omweg corrigeren, door haar te houden aan internationale verdragen waar de handtekening van Nederland onder staat. In die verdragen staan dezelfde grondrechten als in de Grondwet. Maar een garantie dat de betreffende wet dan ook wordt ingetrokken of aangepast, is er niet. Die is er wel als je kunt toetsen of een wet in strijd is met de Grondwet.’
Toetsing aan de Grondwet wél toestaan, voorkomt dat rechten van burgers sluipenderwijs aangetast kunnen worden door nieuwe wetgeving, zegt Bakker.

Kloppend hart

Een belangrijke bijkomstigheid is volgens de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak dat de Grondwet op die manier een levend document wordt voor de Nederlandse bevolking. Er kunnen dan immers rechtstreeks rechten aan worden ontleend. Bakker: ‘De Grondwet moet zijn wat die in veel landen is: het kloppend hart van de democratie.’

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.