06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Kans op werk: 3 procent Radar Extra Documentaire

Overheidsgedonder Nieuws Kans op werk: 3 procent Radar Extra Documentaire
Kans op werk: 3 procent Radar Extra Documentaire

Nieuws

Kans op werk: 3 procent Radar Extra Documentaire

Posted By Kim Wittop-Koning

Petitie basisinkomen 55-plussers

De ondertekenaars van deze petitie vragen de Nederlandse politiek op korte termijn een experiment te starten met een basisinkomen voor werkloze 55-plussers. Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk en gegarandeerd inkomen, dat maandelijks uitbetaald wordt en waar geen tegenprestatie voor geleverd hoeft te worden.

De ondertekenaars nemen in aanmerking

 • dat het voor 55-plussers zeer moeilijk is om betaald werk te krijgen
 • dat het huidige stelsel zeer ingewikkeld is
 • dat het basisinkomen een einde maakt aan veel bureaucratie
 • dat het huidige sociale stelsel mensen afhankelijk maakt van toeslagen
 • dat voortdurend moeten solliciteren veel stress en ontmoediging oplevert
 • dat het met een basisinkomen makkelijker wordt om parttime te werken
 • dat het met een basisinkomen eenvoudiger is een onderneming te beginnen
 • dat een basisinkomen het makkelijker maakt om vrijwilligerswerk te doen
 • dat mensen die spaarzaam zijn in het huidige systeem daarvoor worden bestraft
 • dat het basisinkomen een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid
 • dat mensen bevrijd raken van bemoeizuchtige overheidsinstanties

 

 

 

Onderteken de petitie

 Hier kunt u de petitie tekenen!

Belangrijke informatie

Na het invullen van de petitie sturen we een link naar je e-mailadres. Pas als je daarop klikt is je steun definitief. Op deze manier weten we zeker dat dit e-mailadres van jou is en dat er een persoon achter deze steunbetuiging zit. Vergeet dus niet op de link in de bevestigingsmail te klikken.

Geen e-mail van ons in je inbox?

Check ook je map voor ongewenste reclame. Het is mogelijk dat ons bericht met de bevestigingslink daarin is terechtgekomen.

Achtergrond

Uit de statistieken blijkt dat slechts een paar procent van de mensen boven de 55 er in slaagt om weer een fulltime baan te krijgen. Dat is geen individueel, maar een collectief probleem. Van de huidige beleidsinstrumenten die worden ingezet is niet bekend hoeveel geld ermee gemoeid is en wat de effecten zijn.

Wel is bekend dat in het huidige sociaal stelsel mensen in problemen raken door het oerwoud aan regelgeving, bijvoorbeeld doordat verstrekte toeslagen met terugwerkende kracht ineens terugbetaald moeten worden. Tevens levert het verplichte solliciteren veel stress op, zeker gezien het feit dat de kans op een baan zeer klein is.

Hoe zou het experiment eruit kunnen zien?

Het experiment zou kunnen bestaan uit 2000 mensen in de behandelgroep en 2000 mensen in de controlegroep. Mensen worden willekeurig geselecteerd uit de Nederlandse bevolking tussen 55 jaar en de AOW-leeftijd en die (gedeeltelijk) werkloos zijn. Zij krijgen de vrije keuze om mee te doen. Als ze dat doen, houdt dit in dat ze minimaal 5 jaar lang een basisinkomen van bijvoorbeeld 1000 euro per maand ontvangen, maar ook onder aangepaste belastingregels vallen. Onder meer zorg- en huurtoeslagen vallen weg. Aan de andere kant: werken loont altijd. Als deelnemers loon ontvangen mogen ze dat, na betaling van belasting, zelf houden.

Wat levert het experiment op?

Het doel van de pilot is het meten van directe en indirecte effecten: Gaan mensen meer of minder werken als ze een basisinkomen ontvangen? Gaan ze meer of minder ondernemen? Scheelt het in de zorgkosten? Gaan mensen meer of minder vrijwilligerswerk doen? Gaan mensen meer of minder bij elkaar wonen? En tot slot: worden mensen er gelukkiger van?

Onderbouwing petitie

Harro Boven heeft zich gebogen over de betaalbaarheid van een basisinkomen voor 55 plussers. Lees hier de onderbouwing van de petitie.

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.