06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Geld niet veilig bij de bank

Overheidsgedonder Nieuws Geld niet veilig bij de bank
Geld niet veilig bij de bank

Nieuws

Geld niet veilig bij de bank

Posted By Kim Wittop-Koning

Geld is niet veilig bij de bank. De overheid is ten alle tijden gemachtigd het geld van burgers van de bank te halen. Banken zijn verplicht hieraan mee te werken. Dit heet de Noodwet Financieel verkeer. Het geld van de bank halen en in een oude sok bewaren is nog helemaal geen gek idee. Voor de rente die je van de bank krijgt hoef je het in ieder geval niet te laten. Maar let op, niemand mag weten waar jij je geld verstopt, anders ben je het alsnog kwijt.

Waarom geld op een bank zetten?

Banken bestaan nog niet heel lang: vanaf 1817 werd de eerste spaarbank in Nederland opgericht. De spaarbank was bedoeld om armoede te bestrijden: door te sparen hadden burgers een appeltje voor de dorst. Banken gebruiken het spaargeld van hun spaarders voor beleggingen en investeringen. Als dank hiervoor geven ze spaarders rente: een percentage over het spaartegoed wordt jaarlijks uitgekeerd. Rond het jaar 1980-1981 bedroeg de rente op sommige spaarrekeningen 10 tot 11 procent. In 2013 is de spaarrente gezakt tot een dieptepunt. Een Rabo Spaarrekening levert in augustus 2013 slechts 1.1 procent rente op. Dat is nog minder dan dat er aan belasting moet worden afgedragen. Over de waarde van spaartegoeden moet belasting betaald worden: dit bedraagt 1.2 procent over het spaartegoed. Er is wel een vrijstelling voor de eerste 21.139 euro per persoon. Maar wie meer dan dit bedrag heeft betaald dus eigenlijk 1.2 % belasting terwijl er maar 1.1 % rente verkregen wordt.

Wanneer iemand 50.000 euro bezit boven de vrijstelling ontvangt hij er 550 euro rent over in 2013 (1.1 %)
Aan de belastingdienst moet afgedragen worden: 600 euro. Dit maakt een verlies van 50 euro.

Depositogarantiestelsel: mijn geld is toch veilig?

Het depositogarantiestelsel garandeert tegoeden van rekeninghouders wanneer een bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Het bedrag dat gegarandeerd wordt bedraagt 100.000 euro per rekeninghouder per bank. Dit geldt alleen voor banken die onder het depositogarantiestelsel vallen. En hier moet de spaarder even goed opletten: sommige banken hebben meerdere kleiner banken onder hun hoede die onder dezelfde grote bank vallen. Zou je dus bij twee verschillende banken die onder dezelfde grote bank vallen een rekening hebben, dan is slechts één rekening gegarandeerd. De vergoeding wordt ontvangen binnen 20 werkdagen nadat het depositogarantiestelsel in werking is getreden met een maximale verlenging van 10 werkdagen. Binnen 3 maanden moet je aanspraak maken op je vergoeding, anders komt deze te vervallen.

Toch is je geld niet veilig

Het klinkt wel mooi, dat depositogarantiestelsel, maar is je geld dan ook echt veilig in Nederland? Om eerlijk te zijn: nee. Je geld is net zo onveilig in Nederland als in andere landen. Kijken we naar Cyprus dan gebeurde daar in 2013 iets wat niemand verwacht had: bezitters van Cypriotische banksaldo´s moesten een gedwongen heffing betalen over hun tegoeden. Dit bedroeg 6.75 % tot een saldo van 100.000 euro en 9.9 % over het saldo boven 100.000 euro. Er werd niks gevraagd, rekeninghouders kregen ook niet de mogelijkheid om dit te betalen: het werd gewoon van de rekening afgetrokken. Zonder pardon en zonder rekening te houden met vaste lasten als huur, energie of aankoop van voedsel.

Kan dat ook in Nederland gebeuren?

Sommigen verwachten dat het voorval in Cyprus het einde van de Eurozone zal inluiden. In Nederland kent men een wet die de overheid machtigt om geld van burgers in te pikken. Dit wordt heel mooi de Noodwet Financieel verkeer (1978) genoemd. Deze wet treedt in werking zodra de overheid het nodig acht om het geld van de burgers te gebruiken. Dit kan zijn in tijden van oorlog, natuurrampen, nucleair gevaar maar ook bij grote financiële crisis. Dit geldt voor al je spaargeld of geld op betaalrekeningen, aandelen of obligaties, goud en zilver maar ook je woning. Als de overheid het nodig acht mogen ze je ongestraft helemaal kaal plukken, alles om het vaderland te redden. De overheid kan beslissen dat een bepaald bedrag open blijft staan voor de rekeninghouder. Veel zal dit in ieder geval niet zijn: een droog brood kan je er in ieder geval nog van kopen. Dat klinkt geruststellend.

In een oude sok

Er wordt vaak lachwekkend over gedaan: geld in een oude sok of onder je matras bewaren, maar zo gek is dat idee helemaal niet. Wie zijn geld niet op de bank zet kan in ieder geval niet bestolen worden door de overheid. Geld dat thuis bewaard wordt maar wel aan wordt gegeven bij de belastingdienst kan ook ingepakt worden door de overheid: dit geld is immers bekend. Geld dat niet is aangegeven kan niet afgepakt worden. Hoewel het niet de bedoeling is om geld achter te houden is het wel een scenario dat heel goed mogelijk is wanneer de financiële crisis voort blijft duren. Overigens kan de waarde van het geld in de oude sok wel sterk dalen. Tevens kan er besloten worden tot de uitgifte van noodgeld en hulpgeld: tijdelijk geld en bonnen of zegels dat een wettig betaalmiddel is. Meerdere landen kennen dit soort wetten die onderling wat kunnen verschillen. Je geld en bezittingen is dus bijna nergens meer veilig.

 

bron: http://financieel.infonu.nl/geld/119351-geld-niet-veilig-bij-de-bank.html

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged , ,

2 thoughts on “Geld niet veilig bij de bank

  1. Artikel klopt niet helemaal. De bank steelt het geld uit je ouwe sok d.m.v. inflatie.

    Volgens mij klopt de rekensom ook niet. Want van de 50.000 moet eerst wel het vrijgestelde bedrag worden afgetrokken. Hetgeen naar de belastingen gaat is dan volgens mij €346,33.

  2. Stoppen jullie dat geld dan ook in een oude sok?
    Want wat als dit senario echt zou kunnen gebeuren. Dan zijn ook jullie het geld kwijt wat door burgers gedoneerd wordt en op de bank staat.
    Of is dit een verhaal apart pakken jullie dit probleem anders aan ??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.