06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

‘Aanvallen op rechters hebben heftigheid die we in jaren niet hebben gezien’

Overheidsgedonder Nieuws ‘Aanvallen op rechters hebben heftigheid die we in jaren niet hebben gezien’
‘Aanvallen op rechters hebben heftigheid die we in jaren niet hebben gezien’

Nieuws

‘Aanvallen op rechters hebben heftigheid die we in jaren niet hebben gezien’

Posted By Kim Wittop-Koning

Maarten Feteris antwoordt met de bedachtzaamheid die je verwacht van de president van de Hoge Raad. De rechter spreekt bij voorkeur via zijn vonnissen en de Hoge Raad via zijn arresten. De eerste man van het hoogste beroepscollege in civiele zaken, straf- en belastingzaken past op zijn tellen.

Zaken die onder de rechter zijn of daar terecht kunnen komen, belanden in cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. Blijken van vooringenomenheid leiden dan al snel tot gedonder aan het Korte Voorhout 8 in Den Haag. Profileringsdrang is uit den boze, dus is nauwgezet luisteren aan te raden.

Maarten Feteris. Foto: Peter Strelitski voor het FD
Maarten Feteris. Foto: Peter Strelitski voor het FD

Verkiezingsprogramma’s

De aanleiding voor het gesprek met Feteris is de kritiek op de belastingkamer van de Hoge Raad. De raadsheren die beslissen over geschillen tussen de staatssecretaris van Financiën als hoogste baas van de fiscus en belastingplichtigen, krijgen vanuit de belastingadvieswereld het verwijt te veel partij te kiezen voor de overheid. Vooral als grote budgettaire gevolgen dreigen (zie artikel hiernaast.)

Maar wie in de lichte werkkamer van de hoogste rechter van het land zit, wil ook graag weten wat die vindt van de staat van de rechtsstaat. Zeker in een verkiezingstijd waarin de Nederlandse Orde van Advocaten vaststelde dat vijf van de dertien onderzochte verkiezingsprogramma’s voorstellen bevatten die regelrecht in strijd zijn met die rechtsstaat. Het zijn inbreuken op de rechtszekerheid, ze zijn in strijd met fundamentele mensenrechten en beperken de toegang tot een onafhankelijke rechter. En dan zijn daar nog de president van het machtigste land ter wereld die weinig respect toont voor de rechterlijke macht en de Nederlandse volksvertegenwoordiger die een ‘neprechtbank’ verwijt zich te laten gebruiken voor een politiek proces.

Geert Wilders

Desgevraagd houdt Feteris een kort college over hoe belangrijk rechtsstaat en rechtsstatelijkheid zijn in een democratie. Hij memoreert dat Nederland internationaal ‘in de absolute top’ staat als het gaat over rechtsstatelijkheid en dat de rechterlijke macht van alle instituties op het meeste vertrouwen kan rekenen onder de Nederlanders. Een al jarenlang stabiele score van 60 à 70% zegt vertrouwen te hebben in de rechter.

Wilders haalde tijdens het proces, waarin de PVV-leider is veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie, fel uit naar de Nederlandse rechterlijke macht. foto: HH
Wilders haalde tijdens het proces, waarin de PVV-leider is veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie, fel uit naar de Nederlandse rechterlijke macht. foto: HH

Over de uitlatingen van Geert Wilders tijdens het proces waarin de PVV-leider is veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie, mag Feteris niets zeggen. Dat is zo’n zaak die nog bij de Hoge Raad kan belanden.

‘Trump-rechters nodig’

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten maar ook in Turkije en Polen, baren hem zorgen. ‘De aanvallen op rechters hebben een heftigheid die we in tientallen jaren niet meer hebben gezien’, zegt hij. ‘Het is fout en gevaarlijk om te doen alsof je een beslissing van de rechter naast je neer kunt leggen. President Trump schiet zichzelf hiermee in de voet, want hij heeft zo meteen rechters nodig om de regels en de wetten die hij uitvaardigt, af te dwingen.’

‘Ik ga geen rapportcijfers geven voor de rechtsstatelijkheid van de verkiezingsprogramma’s’, reageert Feteris op de uitkomst van het onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. ‘Laten we afwachten wat er in een regeerakkoord terechtkomt.’

‘Zorgelijke ontwikkeling’

Het voorstel van de VVD om de Nederlandse rechter de mogelijkheid te ontnemen om wetten en besluiten van de overheid te toetsen aan internationale verdragen en de mensenrechten, noemt hij ‘een zorgelijke ontwikkeling’. Het tast de bescherming van minderheden tegen meerderheden in de democratie aan. In de praktijk kan een Nederlander nog altijd zijn recht halen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). ‘Maar dat werkt heel vertragend en ik moet er niet aan denken dat de duizenden zaken waarin Nederlandse rechters aan een internationaal verdrag toetsen, allemaal in Straatsburg terechtkomen.’

https://fd.nl/economie-politiek/1190817/aanvallen-op-rechters-hebben-heftigheid-die-we-lang-niet-meer-hebben-gezien

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.