06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Mr. Frank Visser doet uitspraak. Of toch niet?

Overheidsgedonder Nieuws Mr. Frank Visser doet uitspraak. Of toch niet?
Mr. Frank Visser doet uitspraak. Of toch niet?

Nieuws

Mr. Frank Visser doet uitspraak. Of toch niet?

Posted By Kim Wittop-Koning

Geschreven door mr. Annebel Koopman

Mr. Frank Visser, voorheen de rijdende rechter, is een kijkcijferkanon. Wie smult er niet stiekem van de burenruzies over koude pannenkoeken of takken die een centimeter te veel overhangen in andermans tuin? Laatst was er weer een smeuïge aflevering van “Mr. Frank Visser doet uitspraak” over buren die elkaar het leven zuur maakten. Maar juist de buurman die het geschil had aangemeld bij het tv-programma, verloor de zaak. Hij was het niet eens met de uitspraak van mr. Frank Visser. Is zijn uitspraak bindend en heb je dan pech gehad?

Nee hoor! Wat je misschien niet weet is dat, ondanks de naam van het programma, mr. Frank Visser helemaal geen uitspraak doet. Hij geeft een bindend advies, wat je opnieuw kunt laten toetsen door de rechtbank.

In dit artikel leggen we je uit wat een bindend advies is en laten we je zien hoe dit in de praktijk werkt aan de hand van deze spraakmakende zaak.

Wat is een bindend advies?
Een bindend advies wordt gegeven door een onafhankelijke instantie, zoals een geschillencommissie of tuchtcollege. Je krijgt dan een oplossing voor een conflict aangereikt, waaraan jij en de andere partij gebonden zijn. Een bindend advies is een goed alternatief voor een uitspraak van een rechter.
In Nederland zijn er veel van dit soort instanties. Bijvoorbeeld het Kifid, waar je terecht kunt met een klacht over je hypotheek of verzekering. Of het Medisch Tuchtcollege, als je een klacht hebt over een arts.

Het voordeel van een geschillencommissie is dat de procedure daar vrij goedkoop is. Vaak kun je voor € 50,- al een advies in jouw zaak krijgen. Valt het advies voor jou nadelig uit? Dan kun je binnen twee maanden naar de rechter stappen om het advies opnieuw te laten bekijken.

Mr. Frank Visser doet uitspraak
Buurman A is in 1993 aan een verbouwing begonnen, die sinds 2004 stilligt. Sindsdien is het stuk grond een grote bouwput met een huis zonder dak, een stinkend kippenhok met eenden en kippen en wat landbouwgrond waarop aardbeien en hasj worden geteeld.  A woont bij zijn ouders, maar is regelmatig op het stukje grond te vinden. Buurman B woont naast A. Hij heeft op zijn grond een woonhuis laten bouwen met een ommuurd terras. Een aantal jaren later heeft hij het perceel opgehoogd om er een bijgebouw op te zetten. A heeft hierdoor wateroverlast: het water van B komt op zijn erf terecht. B wordt op zijn beurt regelmatig lastiggevallen door A: hij spuugt op B’s ramen, scheldt B’s vrouw uit, gooit dode ratten en eieren over de muur en steekt ver na nieuwjaar vuurwerk af.

A is al eens veroordeeld bij de bestuursrechter: deze heeft geoordeeld dat de wateroverlast bij A niet wordt veroorzaakt door B, maar dat A zijn grond moet ophogen. A deed dit niet en moet inmiddels een flinke dwangsom betalen.

Mr. Visser laat een deskundige langskomen. Deze concludeert, net als de bestuursrechter, dat de wateroverlast bij A niet wordt veroorzaakt door afstromend water van het perceel van B. De oorzaak van de wateroverlast is een te lage ligging van het perceel van A ten opzichte van de aangrenzende sloot.

Mr. Visser ziet dat A zich nergens wat van aantrekt en vindt dat er een einde moet komen aan zijn lakse houding en pesterijen. Als A niets anders op het perceel doet dan zijn buren lastigvallen, dan heeft hij er ook niets meer te zoeken, is het oordeel van mr. Frank Visser. A krijgt een gebiedsverbod opgelegd: hij mag zich niet meer binnen een straal van 500 meter rondom het perceel bevinden. Doet hij dit wel, dan moet hij een boete van € 1.000,- per keer betalen.

De gewone rechter beslist
A is het hier uiteraard niet mee eens en start een kort geding. Hij vindt de uitspraak van mr. Visser veel te ingrijpend: hij mag niet meer op zijn eigen grond komen en kan daardoor ook niet naar het nabijgelegen gezondheidscentrum. A vindt dat er niet genoeg onderzoek is gedaan naar de wateroverlast, dat mr. Visser vooringenomen was en dat hij een hogere straf heeft opgelegd dan gevraagd werd door B.

De rechtbank bekijkt het advies opnieuw, maar vindt dat mr. Visser met behulp van deskundigen, getuigen en hoor- en wederhoor wel degelijk tot een objectief advies heeft kunnen komen. De rechter past het advies slechts op één punt aan, door het gebiedsverbod te beperken. A mag nog wel in het nabijgelegen gezondheidscentrum komen en het gebiedsverbod wordt opgeheven zodra B verhuist.

En daar zal A het mee moeten doen.

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.