06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Geweld tegen medewerkers publieke taak verviervoudigd

Overheidsgedonder Nieuws Geweld tegen medewerkers publieke taak verviervoudigd
Geweld tegen medewerkers publieke taak verviervoudigd

Nieuws

Geweld tegen medewerkers publieke taak verviervoudigd

Posted By Kim Wittop-Koning

Geweld tegen medewerkers publieke taak verviervoudigd

Werknemers in Noord-Nederland die voor of namens de overheid werken zijn de afgelopen jaren vele malen vaker getroffen door geweld. Een van de verklaringen is dat er door betere voorlichting vaker melding wordt gedaan.

Het aantal geweldsincidenten tegen medewerkers met een publieke taak is in de Veiligheidsregio Noord-Nederland flink toegenomen. Volgens het jaarverslag verviervoudigden de geregistreerde incidenten zowat tussen 2014 en 2016 van 135 tot 511 meldingen. De incidenten gericht tegen noordelijke politieagenten bleven nagenoeg gelijk met 456 meldingen. Een aantal gemeenten heeft het fenomeen inmiddels opgenomen in het integraal veiligheidsbeleid.

Slecht nieuws
In het jaarverslag dat de Veiligheidsregio Noord-Nederland deze week presenteerde staat goed nieuws, het aantal woninginbraken nam af, maar ook slecht nieuws. Zo groeide de cybercrime fors en ook de drugsgerelateerde criminaliteit het afgelopen jaar toe in het noorden van het land. Een andere tegenvaller is dat het de mensen die namens de overheid een publieke taak uitvoeren,  zoals ambulancepersoneel en andere hulpverleners, opvallend vaker melding maakten van een geweldsincident.

Sneller melding
Het is overigens niet gezegd dat het geweld ook daadwerkelijk in die mate is toegenomen, legt politiewoordvoerder Ramona Venema uit. ‘Er is een verhoogde belangstelling voor dit thema binnen de organisaties die ermee te maken hebben. Bij de werkgevers heeft geweld tegen hun personeel een hogere prioriteit dan voorheen. Het taboe is eraf, werknemers met een publieke taak maken er sneller melding van dan vroeger’. Verschillende werkgroepen, preventiebeleid en weerbaarheidstrainingen moeten het tij gaan keren.

Nazorg 

Het voorkomen van geweld tegen medewerkers met een publieke taak krijgt volgens de Veiligheidsregio Noord-Nederland regionaal dus veel aandacht. Vanuit het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg zijn de drie burgemeester van Hoogeveen, Stadskanaal en Dongeradeel bestuurlijk trekker van dit onderwerp. Maar ook voor de zorg na het geweld is er oog. ‘Het is een ingrijpende gebeurtenis als iemand zijn werk aan het uitvoeren is en bijvoorbeeld ineens een klap in zijn gezicht krijgt’, aldus Venema. ‘Vaak is dan het vertrouwen geschaad. Als je niet aan nazorg doet heb je kans dat er negatieve gevolgen zijn. Dat een werknemer bijvoorbeeld gaat overcompenseren of juist het tegenovergestelde’.

Vaker burn-out 

Ook in Den Haag staat geweld tegen werknemers met een publieke taak hoog op de agenda. Vorig jaar spraken de ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie hun zorgen uit over het feit dat landelijk gezien een op de drie werknemers met een publieke taak te maken heeft met agressie en geweld. Slachtoffers van agressie en geweld kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden. Zo heeft bijna een kwart van de slachtoffers van agressie en geweld burn-outklachten. De bijbehorende kosten bedragen naar schatting meer dan 350 miljoen euro per jaar.

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.