06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Geen eenduidig landelijk beeld schuldhulpverlening

Overheidsgedonder Nieuws Geen eenduidig landelijk beeld schuldhulpverlening
Geen eenduidig landelijk beeld schuldhulpverlening

Nieuws

Geen eenduidig landelijk beeld schuldhulpverlening

Posted By Kim Wittop-Koning

Geen eenduidig landelijk beeld schuldhulpverlening

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek naar schuldhulpverlening in Nederland was: Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau, en wat zijn de resultaten en uitgaven? Op die vraag blijkt geen antwoord mogelijk. De meeste gemeenten specificeren de kosten niet in openbare stukken.

Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau, en wat zijn de resultaten en uitgaven? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het onderzoek naar schuldhulpverlening in Nederland. Maar wat blijkt: op die vraag is geen antwoord te geven. De meest gemeenten specificeren de kosten niet in openbare stukken.

Geen eenduidige antwoorden

Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 kregen gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid voor de schuldhulpverlening met een ruime beleidsvrijheid. De Algemene Rekenkamer constateerde vorig jaar dat er een beperkt landelijk beeld is van de werking van het stelsel voor de aanpak van problematische schulden. Reden voor de Kamerleden Sadet Karabulut (SP) en Fatma Koser Kaya (D66) om een motie in te dienen die vraagt om een landelijk onderzoek. Afgelopen maandag stuurde staatssecretaris Klijnsma het onderzoek van KWIZ naar resultaten en kosten van gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Kamer. Maar eenduidige antwoorden geeft het rapport niet of nauwelijks.

Keten van dienstverlening

Het onderzoek richt zich op huishoudens die zich in 2015 hebben gemeld met een financie¨le vraag en huishoudens die een actief schuldhulpverleningsdossier hebben gehad. Uitgangspunt van het onderzoek is de keten van dienstverlening die gemeenten inzetten voor het oplossen van financie¨le of schuldenproblematiek van huishoudens. Het loket waar mensen zich tot kunnen wenden bij financie¨le hulpvragen wordt in het onderzoek als toegang tot de schuldhulpverlening beschouwd . Er hoeft dus geen sprake te zijn van problematische schulden. Een informatie- en adviesgesprek kan voldoende zijn, maar een huishouden kan uiteindelijk ook naar een minnelijke of wettelijke regeling (Wsnp) worden toegeleid waarna men na drie jaar schuldenvrij is.
Kosten ook niet duidelijk

De onderzoekers onderscheiden een aantal fases waarmee zij de stadia van schuldhulpverlening in beeld brengen. Op basis van betrouwbare cijfers kunnen zij antwoord geven op onderdelen van het schuldhulpverleningsproces, op andere onderdelen is dat hoogstens een schatting. Ze wijzen erop dat voor de resultaten allerlei cijfers beschikbaar zijn uit andere onderzoeken en cijfers van de NVVK, maar een landelijk eenduidig beeld hiervan geven is niet mogelijk. Ook voor uitgaven aan de schuldhulpverlening is geen landelijk dekkend beeld beschikbaar. Wel zijn gegevens beschikbaar van individuele gemeenten en kredietbanken, maar de meeste gemeenten hebben de kosten niet in openbare stukken gespecificeerd.

Succesvolle uitstroom: 86 procent 
Wat valt er dan wel landelijk te zeggen? In het onderzoek is de schuldhulpverlening dus onderverdeeld in verschillende fases, maar niet voor elke fase zijn landelijke gegevens beschikbaar. Feitelijk is voor twee onderdelen een betrouwbaar cijfer gevonden: toeleiding naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en budgetbeheer. Van de 17.000 huishoudens zijn er 11.700 succesvolle toeleidingen. Daarbij stroomt 86 procent van de 36.694 huishoudens in een lopend Wsnp-traject succesvol uit. Verder zijn er 51.400 openstaande budgetbeheerrekeningen. Voor sommige andere onderdelen zijn aantallen geschat, maar die zijn indicatief.
Nadere gegevensverzameling afgeraden

Het is wel mogelijk om vrij snel een betere en vollediger beeld te krijgen van het aantal huishoudens in de schuldhulpverlening, namelijk door te concentreren op onderdelen waar weinig discussie is over definities of begrippen, zoals aanmelding en intakes schuldhulpverlening, toeleiding naar en lopende schuldregelingen en stabilisatie. Maar de onderzoekers raden nadere gegevensverzameling over resultaten en doorstroming van schuldhulpverlening af. Er is te weinig overeenstemming over definiëring van de resultaten: wat is succesvol en wat niet?

Deel dit bericht:

Tagged

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.