06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Afschrijving boete CJIB terugdraaien kan, maar u gaat van de regen in de drup!

Overheidsgedonder Nieuws Afschrijving boete CJIB terugdraaien kan, maar u gaat van de regen in de drup!
Afschrijving boete CJIB terugdraaien kan, maar u gaat van de regen in de drup!

Nieuws

Afschrijving boete CJIB terugdraaien kan, maar u gaat van de regen in de drup!

Posted By Kim Wittop-Koning

De Nationale ombudsman heeft in gesprek met zes overheidsinstanties afgesproken dat ze bij bankbeslag de beslagvrije voet zullen respecteren. Dat is goed nieuws. Bijzondere vermelding verdient dat dit ook geldt voor het CJIB die boetes van de bankrekening mag afschrijven, het zogenaamde verhaal zonder dwangbevel. Een aanmerkelijke verbetering. Maar let wel, terugdraaien heeft tot gevolg dat de deurwaarder wordt ingeschakeld.

Boeteverdriedubbelaar
Wanneer boetes niet op tijd betaald worden gaan ze fors omhoog. Eerst wordt de boete verhoogd met 50%. Binnen 4 weken nadat de aanmaning is toegezonden, dient de boete inclusief verhoging te zijn betaald. Wanneer de boete wederom niet tijdig in z’n geheel is betaald, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 100% van de oorspronkelijke boete inclusief de eerdere verhoging.
Een boete voor een onverzekerde brommer (ook de vergeten brommer die in het tuinhuisje staat) loopt op van € 330 tot € 990 en € 9 administratiekosten.


Verhaal met of zonder dwangbevel

Wanneer de boete ook na de tweede verhoging niet in z’n geheel betaald wordt  heeft het CJIB de keus tussen verhaal zonder dwangbevel en verhaal met dwangbevel.
Verhaal zonder dwangbevel kan door de boete af te schrijven van de bankrekening.
Bij verhaal met dwangbevel wordt een dwangbevel door de deurwaarder aan betrokkene betekend. Dit dwangbevel kan op eenzelfde wijze ten uitvoer worden gelegd als een vonnis. De deurwaarder kan dus o.a. beslag leggen op het inkomen, op de inboedel of de bankrekening.
Aangezien verhaal met dwangbevel veel meer kosten met zich meebrengt dan verhaal zonder dwangbevel dient het CJIB indien mogelijk eerst verhaal zonder dwangbevel te proberen.


In de problemen door afschrijving boete

Wanneer je door het afschrijven van de boete van de bankrekening (het zogenaamde verhaal zonder dwangbevel) in de problemen bent gekomen kun je sinds kort het CJIB verzoeken de afschrijving terug te draaien. De website van het CJIB vermeldt het volgende:

“Hebt u financiële problemen gekregen omdat wij geld van uw rekening hebben afgehaald? Stuur ons dan een brief met bewijzen van de financiële problemen die u hebt. Bijvoorbeeld uw laatste bankafschrift en een overzicht van de rekeningen die u nu niet kunt betalen. Wij beoordelen dan of we het bedrag weer aan u terugbetalen. Schrijf ‘VZD afschrijving spoed’ op de envelop en stuur uw brief naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Directie I&I – Incasso
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Let op: als wij het geld aan u teruggeven, dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan de kosten van de deurwaarder betalen.”

Deze laatste vermelding is van belang. Wanneer het CJIB de afschrijving terugdraait zal een dwangbevel worden betekend door de deurwaarder (verhaal met dwangbevel). De deurwaarder kan dan bijvoorbeeld loonbeslag leggen. Nadeel is dat hier een paar honderd euro aan extra kosten mee gemoeid is. Het is dus verstandig om alleen om ‘terugdraaien van de afschrijving’ te verzoeken wanneer dit echt noodzakelijk is.

Meer informatie
Geld afgeschreven (info van CJIB)
Overheid respecteert beslagvrije voet ook bij bankbeslag (Nationale ombudsman)
Achtergrondinfo CJIB-vorderingen

 

Bron: schuldhulp

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.