06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Dag: 21 maart 2017

Gemeente Alphen aan den Rijn snapt Armoede

Nieuws

Gemeente Alphen aan den Rijn snapt Armoede

Posted By Kim Wittop-Koning

Tientallen gemeenten in Nederland hebben interesse in een nieuwe methode voor armoedebestrijding: Mobility Mentoring. De gedachte achter deze in de VS succesvolle aanpak is dat de weg om blijvend uit armoede te komen, begint met het wegnemen van stress.
Alphen aan den Rijn heeft

Read More
Liegen over hoogte rente in dagvaarding

Nieuws

Liegen over hoogte rente in dagvaarding

Posted By Kim Wittop-Koning

Het is inmiddels vaste rechtspraak dat rentebedingen in algemene voorwaarden door de rechter ambtshalve worden getoetst aan de Europese richtlijn 93/13 EEG. Een beding waarbij de rente bij verzuim wordt vastgesteld op bijvoorbeeld 1,5% per maand (18% per jaar) zal door de rechter als oneerlijk

Read More