06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Kinderombudsman Rotterdam: ernstig probleem bij Veilig Thuis

Overheidsgedonder Nieuws Kinderombudsman Rotterdam: ernstig probleem bij Veilig Thuis
Kinderombudsman Rotterdam: ernstig probleem bij Veilig Thuis

Nieuws

Kinderombudsman Rotterdam: ernstig probleem bij Veilig Thuis

Posted By Kim Wittop-Koning

Meldpunt ‘Veilig Thuis’ in Rotterdam heeft een ernstig probleem. Dat schrijft de Rotterdamse Kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld in haar rapport over 2016. Het meldpunt waar burgers en professionals hun zorgen over de veiligheid van kinderen kwijt kunnen, laat meldingen te lang liggen.

Zeven maanden
Sinds 2015 is Veilig Thuis de plaats waar mensen terecht kunnen als er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. In het jaarverslag schrijft de Kinderombudsman Rotterdam dat verschillende professionals geklaagd hebben over het feit dat een melding niet opgepakt wordt door Veilig Thuis. In één geval duurt het zelfs zeven maanden voordat er actie ondernomen wordt.

Zorgen
In april doet een school een melding bij Veilig thuis over een leerling. Daarna is het maanden stil totdat in september het bericht van Veilig Thuis komt dat er lange wachttijden zijn en dat het nog wel even kan duren voordat er een inhoudelijke reactie komt. In november is er nog niets vernomen en gaat er een brief naar de Kinderombudsman en de wethouder Onderwijs. Na tussenkomst van de Kinderombudsman wordt de zaak opgepakt. ‘Dit neemt echter niet weg dat er vele andere meldingen zijn, die nog steeds niet zijn opgepakt. Daarom heeft de kinderombudsman zijn zorgen geuit aan de directeur van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, die verantwoordelijk is voor Veilig Thuis’, schrijft de Kinderombudsman in haar rapport.

99 meldingen
In totaal zijn over 2016 99 meldingen bij de Kinderombudsman binnengekomen. 87 daarvan hadden betrekking op Rotterdam, 5 op Albrandswaard, 4 op Vlaardingen en 3 op Capelle aan den IJssel. Ongeveer de helft zijn telefonische klachten die direct kunnen worden afgehandeld. Van de 44 schriftelijke klachten waar dit niet voor geldt, gaat het in 27% van de gevallen om klachten die over de gemeente gaan. 39 procent gaat over jeugdbescherming en Veilig Thuis, de overige klachten gaan over onder meer jeugdhulpinstelingen en onderwijsinstellingen. Bij de helft van de klachten kon de kinderombudsman door een interventie of het geven van informatie de jeugdige, ouder of professional verder op weg helpen. Zwaneveld: ‘Klagen helpt om knelpunten zichtbaar te maken. Ik ben er niet op uit om organisaties aan de schandpaal te nagelen. Samen met de klager en de instelling zoek ik naar oplossingen’.
Armoede

De Kinderombudsman wordt in toenemende mate geconfronteerd met de schrijnende gevolgen van armoede, schrijft ze. In Nederland groeit 1 op de 10 kinderen op in armoede. In Rotterdam geldt dit zelfs voor 25 procent van de kinderen. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Zo heeft de kinderombudsman gezien dat kinderen met hun ouders of verzorgers op straat komen te staan, langdurig in de noodopvang verblijven of niet in staat zijn om in de basale levensbehoeften te voorzien.

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.