06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

‘Sociale dienstplicht is dwangarbeid’ en hoe zit het dan met verplichte tewerkstelling in de bijstand?

Overheidsgedonder Nieuws ‘Sociale dienstplicht is dwangarbeid’ en hoe zit het dan met verplichte tewerkstelling in de bijstand?
‘Sociale dienstplicht is dwangarbeid’ en hoe zit het dan met verplichte tewerkstelling in de bijstand?

Nieuws

‘Sociale dienstplicht is dwangarbeid’ en hoe zit het dan met verplichte tewerkstelling in de bijstand?

Posted By Kim Wittop-Koning

De sociale dienstplicht, die in de komende verkiezingen ter discussie staat, is te beschouwen als een vorm van dwangarbeid en daarmee in strijd met mensenrechtenverdragen. Dat concludeert Stan Meuwese in zijn proefschrift over de rechtsgeschiedenis van de dienstplicht. Meuwese promoveert op 13 maart aan Tilburg University.

VN-operaties

Ook de militaire dienstplicht is in Nederland niet meer bruikbaar vanwege de moderne wapentechnologie en vanwege de inzet van de krijgsmacht voor VN-operaties, oordeelt Meuwese.

De studie van Meuwese beschrijft de ontwikkeling en toepassing van de wetgeving vanaf de invoering van de dienstplicht in Nederland in februari 1811 door Napoleon tot aan de opkomst van de laatste dienstplichtigen in januari 1996. Meuwese voerde als eerste een wetenschappelijke juridische studie over de dienstplicht uit.

Geen rechtvaardig systeem

Volgens Meuwese, zelf ooit afgekeurd op S5, is de wetgever er nooit in geslaagd een rechtvaardig systeem te ontwerpen voor de dienstplicht. In de negentiende eeuw moesten alleen de arme mensen in dienst, de rijken betaalden een plaatsvervanger. In de twintigste eeuw was het min of meer toeval of men in dienst moest. Na de Tweede Wereldoorlog hadden jongens uit kleine gezinnen minder recht op vrijstelling dan jongens uit grote gezinnen. Wie studeerde kon uitstel krijgen en had kans op een betere positie in het leger. Meisjes hoefden nooit in dienst.

Het dienstplichtsysteem is nooit eerlijk geweest, stelt Meuwese. Één op de zes van een leeftijdsgroep moest in dienst; 85 procent was op een of andere manier vrijgesteld. De dienstplicht is in 1996 opgeschort.

Stan Meuwese (1945) studeerde rechten en Nederlands in Amsterdam. Hij was algemeen secretaris van de Raad voor het Jeugdbeleid en directeur van Defence for Children International.

Deel dit bericht:

Tagged , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.