06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Bezorgdheid over Rotterdamse persoonsgegevens

Overheidsgedonder Nieuws Bezorgdheid over Rotterdamse persoonsgegevens
Bezorgdheid over Rotterdamse persoonsgegevens

Nieuws

Bezorgdheid over Rotterdamse persoonsgegevens

Posted By Kim Wittop-Koning

De ombudsman van gemeente Rotterdam is bezorgd over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers die binnen het sociaal domein met de gemeente te maken hebben. In het rapport Het hemd van het lijf, dat naar aanleiding van onderzoek van de ombudsman werd opgesteld, concluderen de rapporteurs dat decentralisaties hebben geleid tot minder zorgvuldigheid met privacy.

Meer gegevens verzameld dan nodig

Het rapport is het verslag van een onderzoek van de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld naar de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers, die zich met een hulpvraag in het sociale domein tot de gemeente wenden. De uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens dient proportioneel te gebeuren. Volgens de onderzoekers leeft Rotterdam hiermee op gespannen voet, omdat er momenteel meer persoonsgegevens worden verzameld en vastgelegd dan nodig is.


Zorgen over omgang met gegevens

De manier waarop medewerkers van de arts omgaan met medische gegevens is volgens de rapporteurs zorgelijk. Deze vragen ongespecificeerd om een kopie of uittreksel van het medisch dossier. Ook worden medische gegevens vaak zomaar in het digitale cliëntdossier opgenomen, iets dat volgens de rapporteurs onaanvaardbaar is. Er zijn daarbij zorgen over het grote aantal medewerkers dat is gemachtigd om in het digitaal cliëntdossier te kijken. Deze medewerkers zijn volgens de rapporteurs ‘lang niet allemaal bij de concrete casus betrokken.’ Het gebrek aan toezicht bij de wijze waarop medewerkers intakegesprekken houden met cliënten baart de rapporteurs ook zorgen, ook al zijn er in dit opzicht verbeteringen doorgevoerd. In de praktijk gebeurt het daarnaast ook vaak dat cliënten niet genoeg informatie krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Richtlijnen onvoldoende aangehouden
Vanaf het moment dat de decentralisaties van de zorgtaken in 2015 officieel tot stand kwamen, heeft gemeente Rotterdam een aantal richtlijnen en regelingen vastgesteld. ‘Maar in de praktijk vinden die nog onvoldoende navolging’, zo concludeert de ombudsman. Zwaneveld heeft naar aanleiding van de conclusie twaalf aanbevelingen geschreven. Deze gaan onder meer over het onnodig verzamelen en registeren van onrelevante persoonsgegevens, het moeten vernietigen van cliëntdossiers na kennisname, het gebruiken van toestemmingsverklaringen en het beperken van toestemmingsautorisaties tot digitale informatie. De concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van gemeente Rotterdam liet aan de ombudsman weten dat de aanbevelingen goede aanknooppunten zijn om de beleidsuitgangspunten rond de bescherming van persoonsgegevens nog beter voor het voetlicht te krijgen en te implementeren.’

bron: Binnenlands bestuur

lid-worden van overheidsgedonder en zo een jaar lang alle ondersteuning krijgen die u nodig heeft voor uw zaak

Helpt u Overheidsgedonder mensen helpen? U kunt een donatie overmaken op rekening NL 51 RABO 0311 3473 12 ten name van Stichting Gedondergroep of klik hier: donatie-5-euro/

Meepraten kan op ons FORUM FORUM IS TIJDELIJK UITGESCHAKELD NAAR AANLEIDING VAN EEN RECLAMEAANVAL AFGELOPEN JAARWISSELING

Deel dit bericht:

Tagged

Comments are closed.