06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Woningvoorraad corporaties slinkt

Overheidsgedonder Nieuws Woningvoorraad corporaties slinkt
Woningvoorraad corporaties slinkt

Nieuws

Woningvoorraad corporaties slinkt

Posted By Kim Wittop-Koning

Het corporatiebezit is in 2014 met ruim 9000 woningen afgenomen tot 2,3 miljoen woningen op 1 januari 2015. Dit komt vooral door een afname in nieuwbouw en door de verkoop van woningen aan overige partijen, zoals bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.

Dit blijkt uit CBS-onderzoek over het eigendom van de woningvoorraad in opdracht van BZK. Vooral de grote steden tellen veel corporatiewoningen. Rotterdam heeft het hoogste percentage. Daar is 45 procent van de woningvoorraad in het bezit van corporaties. Het aandeel koopwoningen ligt in de vier grote steden veel lager dan het landelijk gemiddelde van 56 procent. In Amsterdam bestaat slechts 29 procent van de woningvoorraad uit koopwoningen. Ook het aantal woningen van overige verhuurders laat een heel ander beeld zien dan het landelijk gemiddelde van 13 procent. In Amsterdam ligt dat percentage tweemaal zo hoog.

Regionaal zijn er grote verschillen in het corporatiebezit. Van steden met een woningvoorraad van minimaal 50.000 woningen ligt het aandeel corporatiewoningen over het algemeen boven het landelijk gemiddelde van 30 procent. Alleen Haarlemmermeer (22%), Almere (27%) en Apeldoorn (29%) liggen onder het landelijk gemiddelde.
Van de totale woningvoorraad is 56 procent een koopwoning, 30 procent een huurwoning van een corporatie en 13 procent in bezit van overige verhuurders. De totale woningvoorraad telde op 1 januari 2015 bijna 7,6 miljoen woningen. Het aantal koopwoningen nam met bijna 29.000 toe en het aantal woningen in bezit van overige verhuurders nam met bijna 25.000 toe ten opzichte van 1 januari 2014. Bij overige verhuurders gaat het onder andere om bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.

lid-worden van overheidsgedonder en zo een jaar lang alle ondersteuning krijgen die u nodig heeft voor uw zaak

Helpt u Overheidsgedonder mensen helpen? U kunt een donatie overmaken op rekening NL 51 RABO 0311 3473 12 ten name van Stichting Gedondergroep of klik hier: donatie-5-euro/

Meepraten kan op ons FORUM

Deel dit bericht:

Tagged ,

Comments are closed.