06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Noodmaatregelen regelmatig in strijd met de wet

Overheidsgedonder Nieuws Noodmaatregelen regelmatig in strijd met de wet
Noodmaatregelen regelmatig in strijd met de wet

Nieuws

Noodmaatregelen regelmatig in strijd met de wet

Posted By Kim Wittop-Koning

Tijdelijke maatregelen van burgemeesters om een noodsituatie te voorkomen, zijn regelmatig in strijd met de wet. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Jaarlijks zijn honderden politieagenten betrokken bij de handhaving van zogeheten noodbevelen (concrete instructies voor burgers) en van noodverordeningen (algemene verboden en geboden). Die lopen uiteen van eenvoudige gebiedsverboden tot evacuatiebevelen.

Burgemeesters blijken moeite te hebben met het opstellen van juridisch houdbare noodvoorschriften. Zo worden daarin soms nieuwe bevoegdheden aan de politie toegekend, wat in strijd is met de wet. Daarnaast maken voorschriften niet zelden een onrechtmatige inbreuk op grondrechten. De noodvoorschriften worden verder soms zo geformuleerd dat het voor de politie moeilijk is ze te handhaven.

Het onderzoek bevat de analyse van ruim 250 noodverordeningen en noodbevelen. Die zijn bestudeerd op legaliteit, juridische houdbaarheid en handhaafbaarheid. Daarbij is inbreng van deskundigen uit de praktijk betrokken. Deze analyse heeft geleid tot goede voorbeelden voor verschillende soorten noodsituaties.

lid-worden van overheidsgedonder en zo een jaar lang alle ondersteuning krijgen die u nodig heeft voor uw zaak

Helpt u Overheidsgedonder mensen helpen? U kunt een donatie overmaken op rekening NL 51 RABO 0311 3473 12 ten name van Stichting Gedondergroep of klik hier: donatie-5-euro/

Meepraten kan op ons FORUM

Deel dit bericht:

Tagged , ,

Comments are closed.