06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet

Overheidsgedonder Nieuws Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet
Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet

Nieuws

Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet

Posted By Kim Wittop-Koning

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg – samen een meerderheid in de gemeenteraad – hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen – ondanks werk – nog steeds te weinig verdienen om de Participatiewet te kunnen verlaten.

Sedi van Loon, raadslid D66 -Tilburg: “Starten met parttime of flexibel werk vanuit de bijstand leidt voor mensen vaak tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. En soms leidt het zelfs tot situaties van financiële nood, vanwege slecht afgestemde betaling c.q. inhouding van uitkering. Dit moet niet kunnen. We moeten mensen juist stimuleren om te gaan werken vanuit de bijstand.”

Nog steeds veel bijstandsgerechtigden blijken moeite te hebben om in contact te komen met medewerkers van Werk & Inkomen, ondanks dat elke cliënt nu een eigen contactpersoon heeft. zo schrijven de raadsleden in hun vragen.

“Parttime werken leidt in hun situatie bovendien tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. Mensen geven aan eerder gedemotiveerd te raken vanwege de bureaucratie van Werk & Inkomen dan dat ze blij zijn om zelf een deel van hun inkomen te kunnen vergaren.”

De raadsleden willen van wethouder Erik de Ridder graag weten of hij op de hoogte is van deze problemen en of hij ook vindt dat het niet de bedoeling is, dat uitkeringsgerechtigden in financiële nood komen door administratieve onduidelijkheid van Werk & Inkomen. En dat van deze mensen niet mag worden verlangd dat zij hiervoor vaak ook nog de verantwoordelijkheid dragen.

Verder vragen zij de wethouder of er op korte termijn verbeteringen kunnen worden gemaakt, in overleg en samenwerking met Werk & Inkomen én de uitkeringsgerechtigden die hiermee te maken hebben.

Deel dit bericht:

Tagged

Comments are closed.