06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Fiets mag niet zonder meer worden weggehaald

Overheidsgedonder Nieuws Fiets mag niet zonder meer worden weggehaald
Fiets mag niet zonder meer worden weggehaald

Nieuws

Fiets mag niet zonder meer worden weggehaald

Posted By Kim Wittop-Koning

Een fiets die niet in de stalling staat maar iets daarbuiten, zonder hinder of overlast te veroorzaken, mag niet zonder meer door de gemeente worden weggehaald. Daarvoor moet eerst een formeel besluit worden genomen.

De Raad van State heeft de gemeente Apeldoorn op de vingers getikt. Die had bij een fiets die buiten de fietsenrekken in een stalling bij het station was neergezet, ‘spoedeisende bestuursdwang’ toegepast. Daarbij baseerde de gemeente zich op artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht.

Volgens de gemeente was er geen tijd om eerst een formeel besluit te nemen met de aankondiging van de bestuursdwang, omdat het risico bestond dat anderen het voorbeeld zouden volgen en ook hun fiets naast de rekken zouden stallen. Dat zou leiden tot verrommeling en een aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente.

De hoogste bestuursrechter ging daar, evenals eerder de rechtbank Gelderland, niet in mee. De argumenten van de gemeente vond de Raad van State niet voldoende voor het oordeel dat de situatie zo spoedeisend was, dat een besluit niet kon worden afgewacht.

In oktober 2016 had de Raad zich gebogen over een soortgelijke kwestie in Leiden. Toen vonniste hij in het voordeel van de gemeente, omdat Leiden wel aannemelijk had gemaakt dat het plaatsen van een fiets buiten de stalling door anderen kon worden nagevolgd, waardoor de vrije doorgang werd belemmerd en de verkeersveiligheid in het geding kwam.

lid-worden van overheidsgedonder en zo een jaar lang alle ondersteuning krijgen die u nodig heeft voor uw zaak

Helpt u Overheidsgedonder mensen helpen? U kunt een donatie overmaken op rekening NL 51 RABO 0311 3473 12 ten name van Stichting Gedondergroep of klik hier: donatie-5-euro/

Meepraten kan op ons FORUM

Deel dit bericht:

Tagged , ,

Comments are closed.