06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Dag: 16 december 2016

Politie gaat grootschalig gezichten herkennen

Nieuws

Politie gaat grootschalig gezichten herkennen

Posted By Kim Wittop-Koning

Meer dan 800.000 mensen die ooit verdacht zijn geweest van een misdrijf, lopen sinds vandaag de kans door een computer gekoppeld te worden aan nieuwe strafbare feiten. De Nederlandse politie begint vandaag met het intensief opsporen van verdachten door automatische gezichtsherkenning. Foto’s van vroegere verdachten

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Politie gaat grootschalig gezichten herkennen
 • over 3 years ago
Re-integratie zieke medewerker per 1 januari van UWV naar gemeente

Nieuws

Re-integratie zieke medewerker per 1 januari van UWV naar gemeente

Posted By Kim Wittop-Koning

Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van (ex-)werknemers die na afloop van een dienstverband ziek uit dienst gaan en vallen onder de gemeentelijke doelgroep. Nu ligt deze taak nog bij UWV. Hoe zit dat precies?
In de Participatiewet is vastgelegd dat

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Re-integratie zieke medewerker per 1 januari van UWV naar gemeente
 • over 3 years ago
Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet

Nieuws

Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet

Posted By Kim Wittop-Koning

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg – samen een meerderheid in de gemeenteraad – hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen – ondanks werk – nog steeds te weinig verdienen om

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet
 • over 3 years ago
Noodmaatregelen regelmatig in strijd met de wet

Nieuws

Noodmaatregelen regelmatig in strijd met de wet

Posted By Kim Wittop-Koning

Tijdelijke maatregelen van burgemeesters om een noodsituatie te voorkomen, zijn regelmatig in strijd met de wet. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
Jaarlijks zijn honderden politieagenten betrokken bij de handhaving van zogeheten noodbevelen (concrete instructies

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Noodmaatregelen regelmatig in strijd met de wet
 • over 3 years ago
Woningvoorraad corporaties slinkt

Nieuws

Woningvoorraad corporaties slinkt

Posted By Kim Wittop-Koning

Het corporatiebezit is in 2014 met ruim 9000 woningen afgenomen tot 2,3 miljoen woningen op 1 januari 2015. Dit komt vooral door een afname in nieuwbouw en door de verkoop van woningen aan overige partijen, zoals bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.
Dit blijkt uit CBS-onderzoek

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Woningvoorraad corporaties slinkt
 • over 3 years ago
Fiets mag niet zonder meer worden weggehaald

Nieuws

Fiets mag niet zonder meer worden weggehaald

Posted By Kim Wittop-Koning

Een fiets die niet in de stalling staat maar iets daarbuiten, zonder hinder of overlast te veroorzaken, mag niet zonder meer door de gemeente worden weggehaald. Daarvoor moet eerst een formeel besluit worden genomen.
De Raad van State heeft de gemeente Apeldoorn op de vingers

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Fiets mag niet zonder meer worden weggehaald
 • over 3 years ago
Wetsvoorstel inlichtingen- en veiligheidsdiensten voldoet niet aan voorwaarden EVRM

Nieuws

Wetsvoorstel inlichtingen- en veiligheidsdiensten voldoet niet aan voorwaarden EVRM

Posted By Kim Wittop-Koning

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van mening dat het wetsvoorstel ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..’ nog niet aan de voorwaarden uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voldoet. “Dit wetsvoorstel biedt de diensten nieuwe bevoegdheden die vergaande gevolgen hebben

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel inlichtingen- en veiligheidsdiensten voldoet niet aan voorwaarden EVRM
 • over 3 years ago
13 huurders Händelstraat hoeven huis niet te verlaten

Nieuws

13 huurders Händelstraat hoeven huis niet te verlaten

Posted By Kim Wittop-Koning

De Utrechtse vastgoedeigenaar die drie kort gedingen aanspande om huurders uit hun woningen te zetten heeft geen gelijk gekregen. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald.
Dwangsom gemeente
De gemeente Utrecht heeft de vastgoedeigenaar een dwangsom opgelegd omdat er sprake zou zijn van

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor 13 huurders Händelstraat hoeven huis niet te verlaten
 • over 3 years ago
Staatssecretaris gaat niet over individuele vertragingsschade treinreiziger

Nieuws

Staatssecretaris gaat niet over individuele vertragingsschade treinreiziger

Posted By Kim Wittop-Koning

Een treinreiziger kan voor een geschil met de NS over schadevergoeding bij vertraging uitsluitend terecht bij een geschillencommissie of de burgerlijke (civiele) rechter. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is namelijk niet bevoegd om handhavend op te treden als NS in een individueel geval schadevergoeding

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Staatssecretaris gaat niet over individuele vertragingsschade treinreiziger
 • over 3 years ago
Wettelijk systeem voor de verlening, verantwoording en vaststelling van een pgb

Nieuws

Wettelijk systeem voor de verlening, verantwoording en vaststelling van een pgb

Posted By Kim Wittop-Koning

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraken van 14 december 2016 hoe het wettelijk systeem voor de verlening, verantwoording en vaststelling van een persoonsgebonden budget (pgb) op grond van de Regeling subsidies AWBZ (Rsa) moet worden begrepen.
Het zorgkantoor verleent de verzekerde een

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Wettelijk systeem voor de verlening, verantwoording en vaststelling van een pgb
 • over 3 years ago