06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Liegen onder ambtseed

Overheidsgedonder Nieuws Liegen onder ambtseed
Liegen onder ambtseed

Nieuws

Liegen onder ambtseed

Posted By Kim Wittop-Koning

Het lijkt vandaag de dag steeds meer voor te komen, ambtenaren van onder andere de Politie die op ambtseed sprookjes vertellen. Onlangs is in Den Haag de 72 jarige Hagenees bruut aangepakt door de politie. Nou kan het zo zijn dat dit excessieve geweld noodzakelijk was, echter gaven de lezingen van de processen verbaal een heel ander verhaal dan dat er op videobeelden te zien is. Dat is simpelweg liegen op ambtseed.

De verklaring van de politie :

Den Haag – Donderdag 1 december verschenen er in de media beelden van de aanhouding van een 72-jarige man, die in september in Den Haag plaatsvond. De beelden tonen slechts een deel van wat er zich heeft voorgedaan. Voorafgaand aan wat op de beelden te zien is, weigerde de man mee te werken aan zijn staande houding en werd agressief tegen de agent.

De man die op de beelden te zien is parkeerde zijn auto illegaal op het  troittoir voor een coffeeshop. Hij werd hierop aangesproken door een agent , welke hem herhaaldelijk vroeg om een rijbewijs te tonen en zich te legitimeren. De man weigerde keer op keer, ook werd hij agressief richting de agent. Hierop voelde de agent zich genoodzaakt om de man onder controle te brengen met pepperspray. Mede omdat de man brildragend was, werkte dit middel onvoldoende, en kon hij zich onttrekken aan zijn aanhouding door de coffeeshop binnen te lopen.  Een onafhankelijke getuige bevestigt deze gang van zaken.

De agent  volgde de man naar binnen teneinde hem alsnog aan te houden. De man haalde hierop uit richting de agent.  Vervolgens werd de verdachte door meerdere agenten onder controle gebracht, hierbij is geweld gebruikt. Daarvan is door de agenten op de voorgeschreven wijze melding gemaakt.

De man heeft op 20 oktober aangifte gedaan tegen de agenten wegens mishandeling en valsheid in geschrifte. Op dit moment hebben wij geen enkele reden om aan te nemen dat de verklaring van de agenten niet overeenkomt met de situatie zoals die heeft plaatsgevonden. De zaak is in behandeling genomen door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie en wordt nu onderzocht door het Openbaar Ministerie.

 

hier de camera beelden die echt een ander beeld laten zien

 

Opgemaakt op ambtseed of ambtsbelofte. Dit staat al sinds mensenheugenis onder ieder proces-verbaal dat door de politie wordt opgemaakt. Het wordt beschouwd als een soort kwaliteitskeurmerk. Indien dit onder een proces-verbaal staat, weet je zeker dat alles wat in het betreffende document staat de waarheid is. Althans dat zeggen politie en justitie altijd.
Zelfs rechters gaan daar zonder meer vanuit. Waag het niet in een rechtszaal te zeggen dat er iets niet klopt in een proces-verbaal van een politieagent, want dan zijn de rapen gaar. De politie liegt immers nooit.

Wij weten echter beter. Bij het onderzoeken van mogelijke gerechtelijke dwalingen komen wij regelmatig processen-verbaal tegen die weliswaar of ambtseed zijn opgemaakt, maar zeker niet de waarheid bevatten. Steeds weer komen de betreffende politiemensen daar straffeloos mee weg, ook al heeft hun leugen grote gevolgen gehad voor de betreffende verdachte(n).

Ook in de media kom je steeds vaker stukken tegen over rechtszaken waarbij is gebleken dat de politie heeft gerommeld met de waarheid en heeft gelogen in een proces-verbaal.

Vandaag staat zo’n zaak in de krant. De zaak speelt in Amsterdam. Twee mensen die er van worden beschuldigd agenten te hebben mishandeld en bedreigd zijn niet veroordeel. De rechter heeft de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard omdat de betreffende agenten hebben gelogen in hun proces-verbaal.

Dat de rechter dat te weten is gekomen, is het gevolg van camerabeelden opgenomen door camera’s die toezicht moeten houden op omgeving. Uit de beelden bleek dat de agenten in hun proces-verbaal over de gebeurtenissen hebben gelogen. Er zou sprake zijn geweest van dreigementen en de beide verdachten zouden de agenten hebben aangevallen. De beelden lieten echter zien dat dit niet gebeurd was. De agenten hadden ook verklaard dat ze de beide verdachten door hun gedrag niet hadden kunnen boeien, maar uit de beelden bleek dat ze dat helemaal niet hebben geprobeerd.

Volgens de rechtbank hebben de agenten “onjuistheden” in het proces-verbaal opgenomen en is dit “doelbewust” gebeurd. De rechter verklaarde dat het ondenkbaar is dat “beide verbalisanten zich omtrent het voorgevallene op dezelfde wijze vergissen”. De rechtbank zegt dat er sprake is van “een onherstelbaar vormverzuim” en vindt dat de agenten “ernstig inbreuk hebben gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde”.

Deze verdachten hebben geluk, zij worden dankzij de camerabeelden niet vervolgd. Maar wat gevolgen heeft dit voor de politieagenten? Zij hebben gelogen in een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal en dat is strafbaar. Valsheid in geschrifte noemen we dat. En daar hoort maar één maatregel bij, en dat is ontslag op staande voet.
Wij denken inderdaad dat dit soort gedragingen keihard dienen te worden bestraft. Voor een goede rechtspraak moeten rechters er blindelings vanuit kunnen gaan dat de politie aan waarheidsvinding heeft gedaan. Bovendien neemt het vertrouwen bij de bevolking in politie en justitie door dit soort zaken steeds verder af. Liegende politiemensen kunnen daarom niet worden gehandhaafd.

Deel dit bericht:

Tagged ,

Comments are closed.