06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Maand: december 2016

Nieuws

Overheid vraagt vaker gegevens van gebruikers Facebook op

Posted By Kim Wittop-Koning

De Nederlandse overheid vraagt vaker gebruikersgegevens op bij Facebook. In de eerste helft van dit jaar kreeg het bedrijf 450 aanvragen binnen; het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Bijna 90 procent van de aanvragen werd door Facebook gehonoreerd. De andere werden geweigerd, onder meer

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Overheid vraagt vaker gegevens van gebruikers Facebook op
 • over 3 years ago
NZa mag informatie over zorgkosten per zorgaanbieder niet openbaar maken

Nieuws

NZa mag informatie over zorgkosten per zorgaanbieder niet openbaar maken

Posted By Kim Wittop-Koning

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft terecht geweigerd informatie openbaar te maken over gedeclareerde zorgproducten per zorgaanbieder uit het zogenoemde landelijke Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-Informatiesysteem. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag (21 december 2016). Zij bevestigt

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor NZa mag informatie over zorgkosten per zorgaanbieder niet openbaar maken
 • over 3 years ago
Inkomensnorm publieke sector zeventien keer overtreden

Nieuws

Inkomensnorm publieke sector zeventien keer overtreden

Posted By Kim Wittop-Koning

Zeventien topfunctionarissen in de publieke of semipublieke sector hebben in 2015 zoveel verdiend dat sprake was van een overtreding van de inkomensnorm. Dat staat in de jaarlijkse rapportage over de topinkomens.
In een aantal gevallen is geld teruggevorderd, zegt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.
Read More

 • Reacties uitgeschakeld voor Inkomensnorm publieke sector zeventien keer overtreden
 • over 3 years ago
Politie gaat grootschalig gezichten herkennen

Nieuws

Politie gaat grootschalig gezichten herkennen

Posted By Kim Wittop-Koning

Meer dan 800.000 mensen die ooit verdacht zijn geweest van een misdrijf, lopen sinds vandaag de kans door een computer gekoppeld te worden aan nieuwe strafbare feiten. De Nederlandse politie begint vandaag met het intensief opsporen van verdachten door automatische gezichtsherkenning. Foto’s van vroegere verdachten

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Politie gaat grootschalig gezichten herkennen
 • over 3 years ago
Re-integratie zieke medewerker per 1 januari van UWV naar gemeente

Nieuws

Re-integratie zieke medewerker per 1 januari van UWV naar gemeente

Posted By Kim Wittop-Koning

Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van (ex-)werknemers die na afloop van een dienstverband ziek uit dienst gaan en vallen onder de gemeentelijke doelgroep. Nu ligt deze taak nog bij UWV. Hoe zit dat precies?
In de Participatiewet is vastgelegd dat

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Re-integratie zieke medewerker per 1 januari van UWV naar gemeente
 • over 3 years ago
Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet

Nieuws

Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet

Posted By Kim Wittop-Koning

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg – samen een meerderheid in de gemeenteraad – hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen – ondanks werk – nog steeds te weinig verdienen om

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet
 • over 3 years ago
Noodmaatregelen regelmatig in strijd met de wet

Nieuws

Noodmaatregelen regelmatig in strijd met de wet

Posted By Kim Wittop-Koning

Tijdelijke maatregelen van burgemeesters om een noodsituatie te voorkomen, zijn regelmatig in strijd met de wet. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
Jaarlijks zijn honderden politieagenten betrokken bij de handhaving van zogeheten noodbevelen (concrete instructies

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Noodmaatregelen regelmatig in strijd met de wet
 • over 3 years ago
Woningvoorraad corporaties slinkt

Nieuws

Woningvoorraad corporaties slinkt

Posted By Kim Wittop-Koning

Het corporatiebezit is in 2014 met ruim 9000 woningen afgenomen tot 2,3 miljoen woningen op 1 januari 2015. Dit komt vooral door een afname in nieuwbouw en door de verkoop van woningen aan overige partijen, zoals bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.
Dit blijkt uit CBS-onderzoek

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Woningvoorraad corporaties slinkt
 • over 3 years ago
Fiets mag niet zonder meer worden weggehaald

Nieuws

Fiets mag niet zonder meer worden weggehaald

Posted By Kim Wittop-Koning

Een fiets die niet in de stalling staat maar iets daarbuiten, zonder hinder of overlast te veroorzaken, mag niet zonder meer door de gemeente worden weggehaald. Daarvoor moet eerst een formeel besluit worden genomen.
De Raad van State heeft de gemeente Apeldoorn op de vingers

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Fiets mag niet zonder meer worden weggehaald
 • over 3 years ago
Wetsvoorstel inlichtingen- en veiligheidsdiensten voldoet niet aan voorwaarden EVRM

Nieuws

Wetsvoorstel inlichtingen- en veiligheidsdiensten voldoet niet aan voorwaarden EVRM

Posted By Kim Wittop-Koning

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van mening dat het wetsvoorstel ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..’ nog niet aan de voorwaarden uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voldoet. “Dit wetsvoorstel biedt de diensten nieuwe bevoegdheden die vergaande gevolgen hebben

Read More
 • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel inlichtingen- en veiligheidsdiensten voldoet niet aan voorwaarden EVRM
 • over 3 years ago