06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Dag: 23 november 2016

Wob-verzoeker kan gemeenteraad vragen om geheimhouding op te heffen

Nieuws

Wob-verzoeker kan gemeenteraad vragen om geheimhouding op te heffen

Posted By Kim Wittop-Koning

De gemeenteraad van Het Bildt moet binnen 12 weken een nieuw besluit nemen over de vraag of afspraken die de gemeente heeft gemaakt over de bouw van een woonzorgcentrum in Sint Annaparochie, geheim moeten blijven of niet. Dit blijkt uit een tussenuitspraak van de Afdeling

Read More
  • Reacties uitgeschakeld voor Wob-verzoeker kan gemeenteraad vragen om geheimhouding op te heffen
  • over 3 years ago
Einde ne bis-beoordelingskader in alle zaken bij Afdeling bestuursrechtspraak

Nieuws

Einde ne bis-beoordelingskader in alle zaken bij Afdeling bestuursrechtspraak

Posted By Kim Wittop-Koning

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat het zogenoemde ne bis-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvragen niet langer moet worden toegepast. Anders dan voorheen toetst de algemene bestuursrechter niet meer uit zichzelf of er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden naar voren

Read More
  • Reacties uitgeschakeld voor Einde ne bis-beoordelingskader in alle zaken bij Afdeling bestuursrechtspraak
  • over 3 years ago