06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Opgelegde toeslagpartners door belastingdienst kan niet altijd

Overheidsgedonder Nieuws Opgelegde toeslagpartners door belastingdienst kan niet altijd
Opgelegde toeslagpartners door belastingdienst kan niet altijd

Nieuws

Opgelegde toeslagpartners door belastingdienst kan niet altijd

Posted By Kim Wittop-Koning

Als er twee (of meer) mensen in een woning ingeschreven staan dan is de belastingdienst er vrij vlot bij om te bepalen dat men dan vast toeslagpartners is. Dit is natuurlijk lang niet altijd het geval. In onderstaande uitspraak blijkt dat ook zo te zijn. Als jij plotseling een toeslagpartner toebedeeld hebt gekregen van de belastingdienst dan is het de moeite waard daar over te procederen als jouw bezwaar ongegrond wordt verklaard.

Uitspraak
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Bestuursrecht

zaaknummer: BRE 16/2107 ZORG

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van 29 september 2016 van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen
[naam eiseres] , te [woonplaats eiseres] , eiseres,

gemachtigde: mr. D. Marcus,

en
Belastingdienst/Toeslagen, verweerder.
Procesverloop

Eiseres heeft beroep ingesteld tegen het besluit van 22 februari 2016 (bestreden besluit) van de Belastingdienst/Toeslagen inzake haar recht op zorgtoeslag en kindgebondenbudget voor het jaar 2014.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden in Breda op 29 september 2016. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Belastingdienst/Toeslagen heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. N. Mhamdi. Tevens is voor eiseres verschenen M.J. Teunissen, tolk in de Poolse taal.
Overwegingen

1. De rechtbank stelt allereerst vast dat dat nog sprake is van procesbelang bij de onderhavige procedure, ondanks dat inmiddels een definitieve vaststelling heeft plaatsgevonden, nu Belastingdienst/Toeslagen ter zitting heeft gesteld dat het besluit over de definitieve vaststelling, zal worden aangepast aan het oordeel van de rechter over de rechtmatigheid van het thans bestreden besluit.

2. De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of [naam toeslagpartner eiseres] terecht als toeslagpartner van eiseres is aangemerkt en of zijn inkomen terecht is betrokken bij de vaststelling van de zorgtoeslag en het kindgebondenbudget voor het jaar 2014.

3. Niet in geschil is dat eiseres met haar kind op het adres [adres eiseres] stond ingeschreven. Ook is niet in geschil dat [naam toeslagpartner eiseres] op dat adres stond ingeschreven. Op grond van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder e, van de Awir moet [naam toeslagpartner eiseres] dan ook worden aangemerkt als toeslagpartner van eiseres, tenzij eiseres door middel van een schriftelijke huurovereenkomst aantoont dat zij, zoals gesteld, op zakelijke gronden een gedeelte van de woning van [naam toeslagpartner eiseres] huurt.

4. De rechtbank is van oordeel dat de Belastingdienst/Toeslagen artikel 3, tweede lid, aanhef en onder e, van de Awir te eng uitlegt door te stellen dat eiseres niet onder dit artikel valt, omdat zij het gehele appartement op het adres [adres eiseres] huurt en niet ‘een gedeelte van een woning’ zoals in het artikel staat. De rechtbank ziet niet in waarom deze uitzondering slechts van toepassing is als een gedeelte van een woning wordt gehuurd en niet bij de huur van de gehele woning. De uitleg van de Belastingdienst/Toeslagen leidt tot een ongerechtvaardigd onderscheid tussen gevallen waarin een deel van de woning wordt gehuurd en gevallen waarin de gehele woning wordt gehuurd. Bovendien voert het naar het oordeel van de rechtbank te ver om van een huurder te verlangen dat hij eist dat de verhuurder zich uitschrijft op het betreffende adres in de BRP alvorens de huurovereenkomst aan te gaan

Lees hier verder

Lid worden van overheidsgedonder en zo een jaar lang alle ondersteuning krijgen die u nodig heeft voor uw zaak https://www.overheidsgedonder.nl/lid-worden/

Helpt u Overheidsgedonder mensen helpen? U kunt een donatie overmaken op rekening NL 51 RABO 0311 3473 12 ten name van Stichting Gedondergroep of klik hier: https://www.overheidsgedonder.nl/product/donatie-5-euro/

Deel dit bericht:

Tagged ,

Comments are closed.