06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Belastingdienst wil 2 keer vervolgen, rechter staat dit niet toe.

Overheidsgedonder Nieuws Belastingdienst wil 2 keer vervolgen, rechter staat dit niet toe.
Belastingdienst wil 2 keer vervolgen, rechter staat dit niet toe.

Nieuws

Belastingdienst wil 2 keer vervolgen, rechter staat dit niet toe.

Posted By Kim Wittop-Koning

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard in zijn strafvervolging tegen een 62 jarige verdachte. Hij werd een jaar in een penitentiaire inrichting vastgehouden, onder meer omdat hij volgens de Belastingdienst onvoldoende inlichtingen verstrekte over zijn vermogenspositie. Vervolgens werd hij voor datzelfde feit door het Openbaar Ministerie vervolgd. Het hof is van oordeel dat een dergelijke vervolging voor hetzelfde feit in strijd is met het beginsel dat niemand tweemaal ter zake van hetzelfde feit mag worden vervolgd en bestraft.Om die reden verklaart het hof het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging.

De strafzaak
De verdachte werd vervolgd in verband met het verzaken van zijn inlichtingenplicht op grond van de Invorderingswet jegens de Belastingdienst over de jaren 2000 en 2001.
De rechtbank had de verdachte in 2004 hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren. Het hof heeft in 2009 het OM niet-ontvankelijk verklaard en het OM heeft tegen die beslissing cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft in 2011 de strafzaak teruggewezen naar het hof, die deze opnieuw heeft behandeld vanaf oktober 2015.
De advocaat-generaal heeft in het huidige hoger beroep een gevangenisstraf van 18 maanden gevorderd.

De civiele zaak, lijfsdwang en de strafzaak
De Ontvanger had een civiele zaak tegen de verdachte aangespannen om hem te bewegen aan zijn inlichtingenplicht te voldoen, opdat hij uiteindelijk zijn belastingschulden zou voldoen. De Amsterdamse rechtbankpresident heeft in Kort Geding op 16 maart 2000 bepaald dat twee dwangbevelen die tegen de man waren uitgevaardigd door lijfsdwang ten uitvoer konden worden gelegd, door hem in gijzeling te nemen voor maximaal één jaar. Deze lijfsdwang is vervolgens aan verdachte opgelegd en na een jaar op 16 maart 2001 van rechtswege geëindigd.
De Ontvanger vond dat de lijfsdwang niet had geleid tot de gewenste inlichtingen. Op 8 maart 2001 is besloten een strafrechtelijk onderzoek tegen de verdachte in te stellen en daarmee is de onderhavige strafzaak aangevangen.

Geen tweede vervolging voor hetzelfde feit
De kernvraag die aan het hof voorlag was of het mogelijk is naast genoemde civielrechtelijke vrijheidsbeneming ter zake van hetzelfde feit vervolgens een strafvervolging in te zetten. Het gaat hier om het ne bis in idem-beginsel, dat inhoudt dat iemand niet tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit. Het hof heeft in zijn arrest uitvoerig gemotiveerd waarom het vindt dat in dit geval sprake is van hetzelfde feit.

lees hier verder

Lid worden van overheidsgedonder en zo een jaar lang alle ondersteuning krijgen die u nodig heeft voor uw zaak https://www.overheidsgedonder.nl/lid-worden/

Helpt u Overheidsgedonder mensen helpen? U kunt een donatie overmaken op rekening NL 51 RABO 0311 3473 12 ten name van Stichting Gedondergroep of klik hier: https://www.overheidsgedonder.nl/product/donatie-5-euro/

 

Deel dit bericht:

Tagged , , ,

Comments are closed.