06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Beslagvrije voet bij bankbeslag deurwaarder krijgt berisping

Overheidsgedonder Nieuws Beslagvrije voet bij bankbeslag deurwaarder krijgt berisping
Beslagvrije voet bij bankbeslag deurwaarder krijgt berisping

Nieuws

Beslagvrije voet bij bankbeslag deurwaarder krijgt berisping

Posted By Kim Wittop-Koning

Een deurwaarder legt beslag op een bankrekening met als gevolg dat het loon dat net gestort is volledig onder het beslag valt. Betrokkene heeft met zijn gezin geen ander inkomen waardoor er door het beslag financiële problemen ontstaan. Een verzoek om toepassing beslagvrije voet wordt door de deurwaarder afgewezen. De kamer voor gerechtsdeurwaarders komt tot het volgende oordeel:

Klager heeft bij de klacht diverse bankrekeningafschriften overgelegd. Daaruit blijkt niet van andere inkomsten dan het loon. De gerechtsdeurwaarder heeft naar het oordeel van de Kamer in de e-mail van 4 augustus 2015 ten onrechte geconcludeerd dat er geen beslagvrije voet behoefde te worden toegepast. Hij heeft in de e-mail te kennen gegeven dat is gebleken dat na het beslag op de bankrekening nog diverse afschrijvingen hebben plaatsgevonden en op basis van die constatering aangenomen dat er nog andere inkomsten waren naast het loon en dat zich niet de situatie voordeed dat klager door het gelegde bankbeslag niet meer in zijn primaire levensbehoeften kan voorzien. De Kamer is van oordeel dat de gerechtsdeurwaarder op basis van die enkele, niet nader onderbouwde, aanname niet tot de conclusie is kunnen komen dat er bij het onderhavige bankbeslag geen aanleiding was voor het toepassen van een beslagvrije voet, zoals door klager verzocht.”
De Kamer acht de klacht gegrond en legt de maatregel van berisping op.

https://www.overheidsgedonder.nl/forum/viewtopic.php?f=47&t=73

Lid worden van overheidsgedonder en zo een jaar lang alle ondersteuning krijgen die u nodig heeft voor uw zaak https://www.overheidsgedonder.nl/lid-worden/

Helpt u Overheidsgedonder mensen helpen? U kunt een donatie overmaken op rekening NL 51 RABO 0311 3473 12 ten name van Stichting Gedondergroep of klik hier: https://www.overheidsgedonder.nl/product/donatie-5-euro/

 

Deel dit bericht:

Tagged , ,

Comments are closed.