085-2735717 info@overheidsgedonder.nl

Wet Open Overheid stuit nu al op weerstand Overheden

Overheidsgedonder Nieuws Wet Open Overheid stuit nu al op weerstand Overheden
Wet Open Overheid stuit nu al op weerstand Overheden

Nieuws

Wet Open Overheid stuit nu al op weerstand Overheden

Posted By Kim Wittop-Koning

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Eerste Kamer afgelopen donderdag 1 september 2016 geïnformeerd een impactanalyse te laten uitvoeren naar de effecten van de Wet open overheid (Woo). Deze wet zal in de nabije toekomst de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het wetsvoorstel Wet open overheid is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt thans voor behandeling voor bij de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel een grotere mate van transparantie te creëren bij overheden en semi-overheden.

Vrees voor hoge kosten
Onder andere gemeentes vrezen dat de invoering van de Wet open overheid voor zeer hoge kosten zal zorgen.

Lees hier verder https://www.overheidsgedonder.nl/forum/viewtopic.php?f=47&t=59

Deel dit bericht:

Comments are closed.