085-2735717 info@overheidsgedonder.nl

Mensenrechtensituatie in Nederland verslechterd

Overheidsgedonder Nieuws Mensenrechtensituatie in Nederland verslechterd
Mensenrechtensituatie in Nederland verslechterd

Nieuws

Mensenrechtensituatie in Nederland verslechterd

Posted By Kim Wittop-Koning

De mensenrechtensituatie in Nederland is de afgelopen vijf jaar verslechterd. Dat concluderen 23 mensenrechtenorganisaties in een rapport aan de Verenigde Naties. Ouderen en mensen met een beperking worden uitgesloten, de politie discrimineert stelselmatig, kwetsbare vluchtelingen worden slecht behandeld en de privacy van Nederlanders staat stevig onder druk.

Het rapport van de 23 mensenrechtenorganisaties dient ter voorbereiding op het Mensenrechtenexamen dat alle landen die zijn aangesloten bij de VN afleggen bij de Mensenrechtenraad. Nederland is in het voorjaar van 2017 voor de derde keer aan de beurt. De regering zal een eigen rapportage indienen.

Nederland blijft een prachtig land om te wonen maar voor sommigen hebben de financiële crisis, verdere globalisering en angst voor moslims en radicalisering verstrekkende gevolgen. Fundamentele rechten en vrijheden worden aangetast en er bestaan spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Pijnlijk is het gegeven dat de minister van Buitenlandse Zaken andere landen mensenrechteneducatie voorschrijft, terwijl in Nederland onze kinderen nog steeds niets hoeven te leren over mensenrechten. Het typeert de houding van de Nederlandse overheid die mensenrechten vooral ziet als exportproduct: het binnenlandse nationaal actieplan mensenrechten van de regering wordt ook wel ‘een no-action plan’ genoemd.

In het rapport Bringing Human Rights Home worden 32 concrete aanbevelingen gedaan aan de regering om de huidige problemen aan te pakken.

Het rapport

http://www.njcm.nl/site/treaty_reports/list

Hier kunt u verder praten

https://www.overheidsgedonder.nl/forum/viewtopic.php?f=47&t=42

Deel dit bericht:

Comments are closed.