06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Niet aanvaarden van onredelijke eisen arbeidsovereenkomst is geen reden voor verwijtbare werkeloosheid

Overheidsgedonder Nieuws Niet aanvaarden van onredelijke eisen arbeidsovereenkomst is geen reden voor verwijtbare werkeloosheid
Niet aanvaarden van onredelijke eisen arbeidsovereenkomst is geen reden voor verwijtbare werkeloosheid

Nieuws

Niet aanvaarden van onredelijke eisen arbeidsovereenkomst is geen reden voor verwijtbare werkeloosheid

Posted By Kim Wittop-Koning

Een mevrouw in de WW wordt voor 19 uur gekort op haar uitkering omdat het UWV vind dat zij verwijtbaar werkeloos is omdat ze een arbeidsovereenkomst vanwege de volgende clausules heeft afgewezen

“(…) 4.11. De werknemer is verantwoordelijk voor schade aan apparaten/instrumenten welke door de werknemer worden veroorzaakt, hier kan de werknemer financieel aansprakelijk voor worden gehouden.
(…)
4.13. Werknemer dient zich te onthouden van het uitoefenen van gevaarlijke/risicovolle sporten.”

Ten onrechte weigering uitbetaling WW-uitkering. Het Uwv heeft zijn standpunt uitsluitend gebaseerd op een verslag van een telefoongesprek met [naam werkgever] op 17 januari 2013. Van dit gesprek heeft het Uwv echter geen aantekeningen overgelegd. Ook is niet gebleken dat de lezing van appellante van de gang van zaken op 29 november 2012 door het Uwv aan [naam werkgever] is voorgehouden. Deze lezing wordt bovendien niet weersproken door het summiere feitenonderzoek dat door het Uwv is verricht. Dat appellante zich tijdens het gesprek op 29 november 2012 zodanig heeft gedragen of zodanige uitlatingen heeft gedaan dat het aan haar te wijten is dat er geen overeenstemming is bereikt over voortzetting van de arbeid is door het Uwv dan ook niet aannemelijk gemaakt. Ook is niet gebleken dat appellante op enig moment te kennen heeft gegeven de arbeid niet te willen voortzetten. Dat de zakenpartner van [naam werkgever] , [naam partner] , bij het vertrek van appellante nog zou hebben gezegd dat de bewuste voorwaarden geschrapt konden worden, zoals door het Uwv aangevoerd, maakt nog niet dat er sprake was van een nieuw werkaanbod. [naam partner] was immers niet de feitelijke werkgever van appellante. Reeds hierom is er onvoldoende grond voor de conclusie dat appellante door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden.

 

lees hier verder: https://www.overheidsgedonder.nl/forum/viewtopic.php?f=47&t=35

Deel dit bericht:

Comments are closed.