06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

In de bijstand geen recht op kwijtschelding griffiekosten!

Overheidsgedonder Nieuws In de bijstand geen recht op kwijtschelding griffiekosten!
In de bijstand geen recht op kwijtschelding griffiekosten!

Nieuws

In de bijstand geen recht op kwijtschelding griffiekosten!

Posted By Kim Wittop-Koning

OP 25 augustus heeft de Rechtbank Rotterdam uitgesproken dat leven op bijstandsniveau voldoende ruimte biedt om griffiekosten te betalen.
JnB2016, 881

Rechtbank Rotterdam, 25-08-2016 (publ. 06-09-2016), ROT 15/7934 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder.

Awb 8:41 lid 1 en 6

GRIFFIERECHT. Betalingsonmacht. I.c. is eiser terecht niet vrijgesteld van de betaling van griffierecht omdat er bij hem geen sprake is van betalingsonmacht. In de situatie van uitkering naar de kostendelersnorm qua

betalingsmogelijkheden en –onmacht van griffierecht is er geen andere situatie dan bij een gewone uitkering. De uitgangspunten van de kostendelersnorm vinden bevestiging in het budgetonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in die zin dat blijkt dat hoe meer mensen samenwonen, des te lager de kosten per persoon van levensonderhoud zijn.

Brief waarbij de rechtbank eiser erop heeft gewezen dat het verschuldigde griffierecht binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling dat een dergelijk recht verschuldigd is, bijgeschreven moet zijn op de rekening van de rechtbank. Het griffierecht is niet binnen deze termijn betaald.

Bij brief heeft eiser een verzoek gedaan om vrijstelling van de verplichting griffierecht te betalen. De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen (…). Eiser voldoet niet aan het criterium uit de uitspraak van de CRvB van 13 februari 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:282).

lees hier verder https://www.overheidsgedonder.nl/forum/viewtopic.php?f=47&t=34

Deel dit bericht:

Comments are closed.