06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Dag: 14 september 2016

Niet aanvaarden van onredelijke eisen arbeidsovereenkomst is geen reden voor verwijtbare werkeloosheid

Nieuws

Niet aanvaarden van onredelijke eisen arbeidsovereenkomst is geen reden voor verwijtbare werkeloosheid

Posted By Kim Wittop-Koning

Een mevrouw in de WW wordt voor 19 uur gekort op haar uitkering omdat het UWV vind dat zij verwijtbaar werkeloos is omdat ze een arbeidsovereenkomst vanwege de volgende clausules heeft afgewezen
“(…) 4.11. De werknemer is verantwoordelijk voor schade aan apparaten/instrumenten welke door de

Read More
  • Reacties uitgeschakeld voor Niet aanvaarden van onredelijke eisen arbeidsovereenkomst is geen reden voor verwijtbare werkeloosheid
  • over 2 years ago
In de bijstand geen recht op kwijtschelding griffiekosten!

Nieuws

In de bijstand geen recht op kwijtschelding griffiekosten!

Posted By Kim Wittop-Koning

OP 25 augustus heeft de Rechtbank Rotterdam uitgesproken dat leven op bijstandsniveau voldoende ruimte biedt om griffiekosten te betalen.
JnB2016, 881
Rechtbank Rotterdam, 25-08-2016 (publ. 06-09-2016), ROT 15/7934 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder.
Awb 8:41 lid 1 en 6
GRIFFIERECHT. Betalingsonmacht. I.c. is eiser

Read More
  • Reacties uitgeschakeld voor In de bijstand geen recht op kwijtschelding griffiekosten!
  • over 2 years ago