06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Hoe onafhankelijk zijn deskundigen in het bestuursrecht?

Overheidsgedonder Nieuws Hoe onafhankelijk zijn deskundigen in het bestuursrecht?

Nieuws

Hoe onafhankelijk zijn deskundigen in het bestuursrecht?

Posted By Kim Wittop-Koning

Tom Barkhuysen heeft daar een kijk op:

In veel zaken speelt deskundigenbewijs of het ontbreken daarvan een cruciale rol. In procedures tegen de overheid gaat het dan veelal om een tegendeskundige die de onderbouwing van een besluit onderuit kan halen.

Zo zal de bestuursrechter doorgaans alleen bereid zijn om een door de deskundige van de overheid onderbouwde vergunning voor de vestiging van een fabriek te vernietigen wanneer omwonenden met een overtuigend deskundigenrapport komen waaruit, bijvoorbeeld, volgt dat er wel degelijk onaanvaardbare overlast dreigt. Datzelfde geldt in arbeidsongeschiktheidszaken als het gaat om iemands medische situatie of in mededingingszaken ter zake van de afbakening van de relevante markt. Het is dan ook niet overdreven om te stellen dat er voor de wederpartij van de overheid bij het ontbreken van daadwerkelijke toegang tot gezaghebbende deskundigen in dit soort zaken geen sprake kan zijn van een eerlijk proces.

Lees hier verder:

Deel dit bericht:

Comments are closed.