06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Juriste verliest proefproces tegen BTW-nummer

Overheidsgedonder Nieuws Juriste verliest proefproces tegen BTW-nummer
Juriste verliest proefproces tegen BTW-nummer

Nieuws

Juriste verliest proefproces tegen BTW-nummer

Posted By ZdminZZZ

De Amsterdamse juriste Isabelle Wárlám (Wárlám Legal) heeft een proefproces tegen het haar toegekende BTW-nummer verloren. Wárlám is erop tegen dat het BTW-nummer van eenmanszaken het BSN (burgerservicenummer) bevat. “Het BSN is bedoeld voor het verkeer met de overheid, het BTW-nummer voor het contacten tussen private partijen,” vindt ze. Bovendien vergroot dit gebruik van het BTW-nummer het risico op misbruik, vindt Wárlám.Maar het Directoraat-Generaal Belastingdienst heeft het beroep van Wárlám verworpen. Het Directoraat-Generaal vindt dat de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) genoeg basis biedt voor verwerking van het BSN in het btw-nummer.Verder denkt de Belastingdienst dat het allemaal wel meevalt met de risico’s omtrent het BSN. Fraude met het BSN is volgens de dienst geen issue, omdat een fraudeur met alleen een BSN niets kan. Daarnaast zou het BSN geen bijzondere risico’s meebrengen, omdat het een neutraal nummer is dat geen informatie verschaft over de persoon.Wárlám, die is gespecialiseerd in privacy en e-commerce, is verontwaardigd over de afwijzing. “Het Directoraat-Generaal staat er niet bij stil dat het met deze verwerking in feite het BSN de wijde wereld in stuurt, en een veelvoud van private partijen verplicht dit nummer te verwerken. Dit gaat dus veel verder dan een verwerking voor de uitvoering van de eigen taak van de Belastingdienst, waarvoor de Wabb een basis biedt.”Ze vraagt zich af: “Als er geen risico’s zijn, waarom zou er dan een speciale bepaling over persoonsnummers zoals het BSN in de Wet bescherming persoonsgegevens staan? En waarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens eerder dit jaar nogmaals extra aandacht gevestigd op onrechtmatige verwerking van het BSN?”De juriste laat het er niet bij zitten. Ze gaat de Autoriteit Persoonsgegevens vragen te bemiddelen.klik hier om mee te discussieren

Deel dit bericht:

Written by ZdminZZZ

Comments are closed.